Verlossing

Alleen door Gods genade ben je gered. Om verlossing te ontvangen moet je opnieuw geboren worden.