De Elijah Droom

Op 9 juli 1999 kreeg ik deze droom:


Ik zag mezelf in een grote kamer met veel mensen. We zaten op stoelen, zoals in een vergaderruimte. Ik zag deze man ELIJAH spreken en hij zei dat hij anderen had gezocht met de naam ELIJAH en allen waren in de gevangenis behalve EEN, een Eerwaarde genaamd Sherrie Elijah! Toen wees hij naar mij en zei: "JE BENT HAAR!". Ik glimlachte en het was alsof we vrienden waren.

Toen leidde iemand hem naar een GROT aan de linkerkant van de kamer en nam hem mee op een rondleiding door een GROT waar RIJKDOM werd bewaard! Ik was niet uitgenodigd om op deze tour te gaan. Ik zag hem uit de grot komen. Toen ik dit zag bevond ik me aan de rechterkant van de kamer waar een bureau stond en een gezagsdrager hield me in de gaten, sta en leer de kinderen door een foto te laten zien. Ik hield een foto van YAHUSHUA (Jezus) en hij droeg een golvende rode mantel geknield in de tuin van Gethsemane. Hij huilde! De kinderen zaten achter bureaus zoals op school en ik liet foto na foto zien en leerde hen erover. De gezagsdrager, achter het grote bureau, keurde de manier waarop ik les gaf goed en luisterde aandachtig.

Einde van de droom     

Ik weet niet de betekenis van deze droom die me al meer dan anderhalf jaar geleden werd gegeven. Profeten, bid alstublieft voor de interpretatie van deze droom, want de HEILIGE GEEST heeft onlangs een urgentie geplaatst om deze droom opnieuw op deze tempelsite te plaatsen. 

Moge YAHUSHUA u rijkelijk zegenen.

Liefde aan iedereen,

Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah