Wereld zit op een kruitvat!

Visioen gegeven aan Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah
Januari 7, 2003

Waarschuwing ontvangen door Prophet Boy Elijah:
"En de ramen zullen worden gebroken, de schepen worden tot zinken gebracht, de hoge plaatsen worden naar het vuil gebracht, het staal wordt gebogen, het hout wordt in vuur en vlam gezet en het water wordt vergiftigd."

BID DAT YAHUVEH HET AANGESTOKEN LINT UITBLAAST EN HET OORDEEL ZAL WORDEN VERTRAAGD! Stuur dit naar iedereen die je kent en als je kunt neem het mee naar kerken of synagogen. De tijd raakt op!

Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah

Vanmorgen werd ik door de Ruach wakker gemaakt en zag toen een visioen. Ik zag de wereld op een elektrisch vat zitten met een lont ontstoken en het was slechts een kwestie van tijd voordat het zou ontploffen. Ik zag mensen van de wereld hun adem in angst inhouden terwijl ze in angst naar het kruitvat en het brandende lont keken. YAHUVEH vertelde mij om te gaan bidden en de mensen te vragen om te bidden voor de genade van YAHUVEH en dat HIJ het lont zou uitblazen en het oordeel zou uitstellen. Ik kreeg te horen dat ik me moest bekeren voor de gruweldaden en oorlogszuchtige geest die Amerika vertoont.

Voor het bloed van de onschuldige levens die aan de handen van Amerika kleven. Ik kreeg te horen om in de bres van Amerika te staan en om anderen te vragen om hetzelfde te doen, om te bidden dat Het oordeel zal worden uitgesteld, het zal NIET gestopt worden want wat voorbestemd is zal gebeuren net zoals het boek met onthullingen zegt, YAHUVEH is een eerlijke rechter en hij zal de kwaaddoeners van deze wereld straffen. Allen zullen oogsten wat ze zaaien, maar verheug je daarvoor want de rechtvaardige in YAHUSHUA zal de toorn van YAHUVEH bespaard blijven!

Alleen de Schepper van deze wereld, onze GOD YAHUVEH, kan HET LINT UITBLAZEN! Anders zal dit een brandende lont zijn die de wereld zal ontsteken, want het zal een kettingreactie veroorzaken en alle verborgen lonten en kruitvaten over deze wereld zullen worden aangestoken. Ik zag de gezichten van de mensen van alle rassen uit alle naties. De onschuldige dagelijkse hardwerkende mensen.

Wij hebben het lont niet aangestoken, maar het zullen de onschuldige, zachtmoedige mensen zijn die zullen lijden en het gaat buiten onze controle om te voorkomen dat de kwaadaardigen dit doen. YAHUVEH alleen kan dit uitstellen en in de naam van YAHUSHUA vragen we dat YAHUVEH nogmaals het ontstoken lont naar het kruitvat uitblaast, dat anders is dan een gewoon kruitvat, want het zal miljoenen mensen doden als het einde van het lont bereikt wordt.

Eerst zag ik een bullebak en toen Many Bullies en ze ontstaken lontjes aan kruitvatjes vol explosieven. Alleen de mensen die op hun knieën vallen en zich bekeren en bidden om genade, zouden het kunnen uitstellen dat deze pestkoppen de wereld zullen vernietigen.

Dit is het gebed dat ik u vraag om met deze dag in te stemmen en het naar anderen te sturen. Ik vroeg om genade voor de onschuldige mensen die erbij stonden om dit allemaal te bekijken. Wij mensen zijn niet verantwoordelijk voor het bouwen van dit kruitvat, We willen alleen in vrede leven en we zijn niet de rijken, machtshongerige, hebzuchtige, pestkoppen, van deze wereld. Wij hebben het lont niet aangestoken, maar het zullen de onschuldige, zachtmoedige mensen zijn die zullen lijden en het is buiten onze controle om de kwaadaardige oorlogsmisdadigers, hebzuchtige, egoïstische, rijke mensen hiervan te weerhouden. YAHUVEH alleen kan dit uitstellen en in de naam van YAHUSHUA vragen we dat YAHUVEH nogmaals het ontstoken lont naar het kruitvat uitblaast, welke anders is dan een normaal kruitvat, want het zal miljoenen mensen doden als het einde van dit lont bereikt wordt.

Alsjeblieft, YAHUVEH, u hebt genade gehad met Lot en toch Sodom en Gomorra vernietigd! Lot was niet eens een rechtvaardig man, maar hij was onder Abrahams verbond. Alsjeblieft, verzegel en spaar je bruid, baby's, uitgekozenen en uitverkorenen. We bidden dat de engelen van YAHUVEH voortgaan en allen verzegelen die huilen en treuren over het kwaad en de onheiligheid. Ik werd ontwaakt uit een diepe slaap om te bidden en voorbede te doen, op deze dag van 7 januari 2003, en om te vragen dat voorbidders opstaan om genade te smeken dat het oordeel niet alleen op Amerika maar ook op de hele wereld wordt uitgesteld. Bid dat YAHUVEH het ontstoken lont zal uitblazen!