Veilige haven in Nebraska


Op 19 september 2014 had ik een onverwachte droom en in mijn droom is er een veilige haven in Amerika en - ik weet niets over deze staat, ik ben er nog nooit geweest - maar ABBA YAH zegt tegen mij om de mensen te vertellen dat er is een veilige haven en het is Nebraska. We probeerden naar Nebraska te komen. Er is een man die alles weet van overleven. Hij is vol met grote wijsheid die ABBA YAH hem heeft gegeven en hij moet een gelovige zijn in YAHUSHUA omdat hij beschermd zal worden tijdens de moeilijke tijden die komen gaan. Hij leert mensen hoe te overleven. Hij is eigenaar van een RV en hij weet hoe hij van het land moet leven. Meer dan dat heeft hij grote wijsheid gekregen om de moeilijke tijden die voor ons liggen te overleven. We konden Nebraska niet bereiken, maar anderen zeiden we dat we moesten vluchten naar Nebraska.

Dit is een man die mensen leert wanneer de tijden echt moeilijk worden, hoe ze zichzelf kunnen voeden, hoe ze elektriciteit kunnen hebben wanneer anderen dat niet doen. Niet alleen dat hij oorlogsvoering zal leren, hoe hij anderen moet beschermen.

(Als iemand dit hoort en herkent wie deze man is, laat het ons dan weten omdat de hemel de mensen die deze man kunnen bereiken letterlijk zal beschermen.)

Dat is alles.

Ik prijs ABBA YAH, ik prijs YAHUSHUA en ik prijs de kostbare RUACH ha KODESH omdat je me dit woord hebt gegeven, om het de mensen te kunnen vertellen en als je echt dit wilt blijven doen is het geweldig en ik ben zeer vereerd.

In YAHUSHUA'S naam.

Amen

Elisabeth spreekt op audiorecorder

Ik wilde weten of Nebraska in de Verenigde Staten een veilige haven is. Als je in de Verenigde Staten woont, bid en ontdek het, en als je tegen abortus bent, tegen het homohuwelijk, tegen immoraliteit en je bent een gelovige in onze geliefde ABBA YAH en onze geliefde YAHUSHUA, die sommigen Jezus Christus noemen, dat de zoete HEILIGE GEEST de RUACH HA KODESH je zal leiden en begeleiden. Bid dat jullie degenen zijn die naar Nebraska vluchten.

Ik wilde weten wat speciaal was aan Nebraska, dus ik keek snel in de zoekmachine. Het verbod op homohuwelijken vanaf 2014 is blijkbaar nog steeds van kracht. Ze hebben zo hun best gedaan om de levens van baby's te redden en ze hebben zelfs een wet van baby Moses. Als een moeder beslist dat ze het kind niet wil, wordt het niet als verlating beschouwd, als ze dat kind onaangetast in veilige handen achterlaat. Ze proberen letterlijk te vechten tegen het Hooggerechtshof om de levens van kleine baby's te kunnen redden en hun abortuscijfer is inderdaad gedaald. De verbodsbepaling voor homohuwelijken is nog steeds van kracht in 2014. Onze Heemelse Vader weet wie tegen immoraliteit vecht. HIJ weet het en HIJ zei in de Profetieën, ongeacht welke natie, zelfs als het een Eiland, een staat, een land is, wie dan ook die opstaan en vecht tegen immoraliteit, HIJ zal zegenen, Hij zal beschermen.

Als je in een staat of land leeft die deze dingen toegestaat, geef dan niet toe, sluit geen compromis uit, want zelfs als je maar één bent, onze Heemelse Vader kent onze harten. We kunnen niet controleren wat het land doet waarin we leven, maar we kunnen bepalen wat onze overtuigingen zijn.

Dus jij, Nebraskan, je doet iets goed en Ik kan me niet herinneren dat ik heb gehoord van iemand die in Nebraska woont. Maar als je dit hoort, weet dan gewoon dat de Hemel deze profeet deze dag heeft verteld, dat Nebraska, als het doorgaat, er genoeg heilig volk in Nebraska is dat de oren van onze hemelse Vader ABBA YAHUVEH heeft gekregen en er genoeg gelovigen in YAHUSHUA zijn die zichzelf hebben vernederd en schreeuwde om de zonden van hun land en dat is wat de Schriften zeggen, val op uw aangezicht voor onze hemelse Vader en bekeer u en HIJ zal uw land genezen.

Dus deze dag gaat dit bericht uit. Bid dat jij degene bent die naar Nebraska vlucht omdat er heel, heel, slechte dingen zullen gebeuren.

Ik ben nu een Profeet voor de naties, niet langer alleen maar een profeet voor Amerika en mij is verteld om deze waarschuwing te geven. Bid, bid om te zien of je nieuwe veilige haven jouw nieuwe toevluchtsoord Nebraska zal zijn.

Dat is alles wat ik te zeggen heb. Het spijt me dat mijn stem zo slaperig was, maar ik wilde die droom zo snel mogelijk bij de mensen brengen.

Dus, in de Naam van YAHUSHUA, geliefde staat Nebraska, ik weet dat het Hooggerechtshof zo zijn best heeft gedaan om uw wetten te veranderen in immoraliteit. Blijf opstaan, blijf vechten, moge YAHUSHUA u zegenen, al diegenen die mijn broeders en zusters zijn in YAHUSHUA die hiernaar luisteren.