Profetie 90:
Wat is de naam van de RUACH ha KODESH?

"IK BEN MAMMA SHKHINYAH, ook MAMMAWIJSHEID genoemd, & IK BEN DE GLORIE VAN YAHUVEH!"

Gegeven aan Apostle & Prophet Elisheva Eliyahu
Ontvangen op Februari 27 – Vrijgegeven op Augustus 27, 2007 

* * * * * * *

Waarschuwing, dit zou het meest controversiële profetie kunnen zijn die aan mij dusver werd gegeven. Sommige ervan bevatten persoonlijke openbaringen aan mij en dat is waarom mijn naam door de RUACH ha KODESH wordt vermeld. Nochtans wil ik dit Hemelse bericht niet censureren. Er is een deel 2 aan dit woord maar dit zou genoeg te verteren moeten zijn voor nu, zegt YAHUVEH. Wanneer u deel 2 leest zult u begrijpen waarom het moest wachten.

Ik bid dat de haatpost niet zal komen van degenen met de geest van een Farizeeër, zij die een godsdienst en niet een relatie met YAHUVEH en YAHUSHUA hebben en geen idee hebben wat de zalving is. Ik weet dat ik gezalfd ben als een Heilige Profeet en dat het geen populariteitswedstrijd is of ik zou verliezen, vertelde YAHUSHUA me dat lang geleden. De valse profeten zijn degenen die slechts goede berichten geven zodat zij niet zullen beledigen. Alstublieft, bid voor deze Bediening en mijzelf en iedereen die helpers en partners daarin zijn, en dit omvat de Bruid van YAHUSHUA. Alstublieft, Bruid van YAHUSHUA, schrijf en introduceer uzelf, wij zullen uiteindelijk uw land bezoeken en als u kameraadschappelijk met ons wilt omgaan laat ons elkaar leren kennen.

Één van mijn grootste beloningen op deze aarde is de Heilige Bruid van YAHUSHUA te leren kennen die echt van YAHUVEH en YAHUSHUA houden en gehoorzamen en eerst in hun leven en liefde plaatsen. Als u eerder naar mij hebt geschreven en ik niet geantwoord heb, alstublieft schrijf opnieuw. Onze e-mail is in het verleden gestolen maar in geloof geloof ik dat dat niet meer zal gebeuren.

Dit woord kwam voort omdat ik begon te bidden en te zoeken naar de naam van de RUACH ha KODESH (HEILIGE GEEST). De RUACH ha KODESH is een titel, een beschrijving van een baan. Nochtans is het niet de naam van de RUACH ha KODESH (HEILIGE GEEST). Ik maakte bekend wat ik de "Feestmaal Tafel Droom" noem en ik zal nooit vergeten hoeveel liefde de mooie, oudere vrouw bij de Feestmaal voor me had. Zij was absoluut mooi, zonder een lijn of een rimpel op haar gezicht maar toch onderscheidde ik dat zij een oudere vrouw was. Zij had mooi, lang, wit, golvend haar langs haar rug. Zij houdt van me met de liefde van een toegewijde Moeder; het toont in haar ogen en gezicht, ik kan zien hoeveel zij me waardeert. Ik legde liefdevol mijn hoofd op haar schouder in de droom.

Originele Droom Ontvangen 16 April 1999 Elisheva Eliyahu

Gelieve op te merken dat de OPENBARING van deze droom (hieronder) op precies dezelfde maand en dag (4/16) DRIE JAAR LATER kwam! Wij merkten dit slechts op toen wij voorbereidingen aan het treffen waren om deze pagina bekend te maken!

Ik had een droom dat ik in een zeer grote kamer zat. Ik vond alsof het in Israël was. Ik weet dat het niet in Amerika was. Ik zat aan een mooie tafel met een linnen tafelkleed en mooie, verfraaide servies op de tafel met de mooiste schotels en tafelzilver dat ik ooit gezien heb. Maar toch was er geen eten op tafel. Ik zat aan de tafel naast een mooie, oudere vrouw en leunde mijn hoofd op haar schouder, haar moederlijke liefde voelend. Er was ook een oudere man in de kamer en hij had me net verteld dat alles op de tafel al gezegend was, zelfs het kleed en het tafelzilver! Alles was klaar. Wij wachtten enkel op de gasten en vooral de persoon of personen, ik was niet zeker welke, vanwaar de speciale druiven groeiden die gebruikt werden om de wijn te maken.

Kiersk of Kierska was op de fles geschreven. Er was daar ook een oudere man met wit haar en hij was als een liefhebbende vader voor mij en hij toonde me de fles. Aan de andere kant van de verpakte wijn was een servet waarop ik een fruitmand vol met grote, paarse druiven aan een wijnstok had geborduurd. De druiven waren zeer groot en zeer kleurrijk. Het was alsof dit servet dat ik geborduurd had in een plaats van eer stond en ik toonde het aan mijn dierbaarste vriend die aan de tafel met mij zat, ik had voordien nooit geborduurd.

De vrouw bij wie ik tegenaan leunde voelde ik me gehecht aan zoals aan een moederfiguur, de man was als een vaderfiguur. Ik voelde me veilig en geborgen in die plaats en zeer geliefd. Ik was geïmponeerd en maakte een opmerking aan mijn vriend dat ALLES dat voor dat diner gebruikt werd reeds gezegend was! De Keuken had een grote opening waar wij in konden zien maar toch rondom nog ingesloten was. De borden konden in en uit gebracht worden en wij konden binnen zien, toch zag ik niemand in de keuken. De ingangsdeur van de keuken was aan de rechterkant. De opening waardoor men de keuken in kan zien was direct voor onze tafel. Wij wachtten enkel op de gasten, vooral degenen vanwaar de nieuwe wijn, die niet geopend werd, is gemaakt. Wij wachtten op deze persoon of personen om eerst te arriveren.

* * * * * * *

Bevestiging

Beste Sherrie,

Jouw droom die jij me verteld hebt, ik vind gaat over het bruiloftsmaal van het Lam!!!! De sleutel daarvoor was dat de tafel gezegend was voordat het eten daarop was en het "dinerservet" die je geborduurd had.

Iedereen zal daden hebben die zij aan de Heer zullen aanbieden maar zij zijn als vuile vodden, maar jij, Elisheva Sherrie, heeft YAHUSHUA gezegend en jouw vod gezegend en het is in een servet veranderd. Het borduren is een type van het weven en het weven is een type van WEB en het beeld daarop vertegenwoordigt de tijd, de inspanning, en de zorg van iets. Ik geloof dat het servet jouw websites vertegenwoordigt. Ik geloof ook dat die Keuken de Hemel kan vertegenwoordigen en de Eetkamer een andere plaats vertegenwoordigt. Omdat het blijkt dat er werk te doen zal zijn voordat wij naar de Hemel gaan is dat waarom jij in deze kamer bent.

 

DE OPENBARING VAN DE FEESTMAAL TAFEL DROOM

April 16 2002 8:00 n.m.

Kierska is KHERSA, een dorp dichtbij de oostelijke kust van de Zee van Galilea.

Na al deze jaren is het definitief geopenbaard tijdens een studie van de Bijbel met Elisheva.

Elisheva heeft gewacht op deze openbaring van waar deze plaats is omdat dit de twee gasten zijn op wie zij gewacht heeft die de nieuwe wijn met hen mee zullen brengen. Profeten met interpretatie van dromen, alstublieft bid voor de interpretatie van deze droom aangezien deze twee gasten net vóór het Bruiloftsmaal van het Lam komen.

YAHUSHUA vertelt nu Elisheva deze openbaring om deze twee (2) mensen op te roepen die profeten zijn, en dat in haar droom zij op deze twee (2) mensen wacht die de nieuwe wijn hebben en zij uit het land komen waar de nieuwe wijn wordt gemaakt (KHERSA).

Wij vragen dat al degenen die dit lezen beginnen te bidden en te bemiddelen dat iemand die dit leest zal herkennen wie deze twee profeten zijn, en hen te vragen om onmiddellijk contact op te nemen met Apostel Elisheva Eliyahu. Wij vragen om al degenen met contacten in Israël om andere Messiaanse Joden te vragen of zij van twee (2) zulke gezalfde profeten weten die met deze unieke nieuwe wijn zijn gevuld.

Apostel Elisheva is ZEER OPGEWONDEN, want dit bewijst hoe dicht wij bij het Bruiloftsmaal van het Lam en de komst van YAHUSHUA voor Zijn Bruid zijn!

Matteüs 22:1-14

YAHUSHUA zei ook dat hij geen wijn ging drinken tot Zijn terugkeer, kan het zijn dat dit is waar de wijn vandaan zal komen? Dit is alles wat ik op dit ogenblik weet.

Naam is ingehouden op verzoek van de afzender.

* * * * * * *

Notitie van Elisheva Eliyahu,

Onthoud dat wij op iemand wachten die uit Kiersk of Kierska komt waar de wijn wordt gebotteld en op een plank zit. Deze plaats is waar de druiven vandaan kwamen en de wijn vandaan kwamen. De persoon waar de wijn vandaan komt is zeer speciaal. Ik zag de naam op de wijnfles. Ik zocht op Internet naar deze plaats Kiersk of Kierska en kon geen stad als deze in Israël vinden.

Waar is Kierska? Of was het Kiersk?

Ik ben altijd benieuwd geweest welke vrouw zo van me kon houden. In deze wereld heb ik nooit een vrouw gehad die me begeleidde als een Moeder, ik heb nooit de aardse liefde van zelfs een tante of een grootmoeder gekend. In dezelfde droom had ik ook een vaderfiguur met wit haar die zoveel van me hield dat hij met trots het wevende kunstwerk die ik gemaakt had op een muur voor de feestmaal tafel toonde zodat iedereen het zal kunnen zien.

In deze wereld heb ik nooit een mannelijke figuur als Vader, of enige liefdevolle relatie met een man gehad, behalve mijn geliefde echtgenoot en broeders in YAHUSHUA, die door beproevingen dat ik weet zijn getest en getrouw gebleken. Dus, wie is deze vrouw in de Hemel? Haar liefde was zo overweldigend en zo echt dat ik het gevoel heb dat sinds die droom het mij zelfs op een grotere manier omringt. Ik treur niet meer dat ik nooit gekend heb wat het is om een liefhebbende Moeder of Vader te hebben. Ik weet in de Hemel heb ik de grootste liefde van een Moeder en een Vader waarvoor iemand ooit zou kunnen hopen. Maar toch, wie is deze vrouw? Mijn aardse biologische moeder is in de hel zonder enige schaduw van twijfel, zij gaf me slechts haat en misbruik. Dus, wie is deze liefhebbende Moeder in de Hemel?

Ik heb nu het antwoord... Nu heb ik uw gebeden nodig om mij de onverschrokkenheid te geven om het vooruit te spreken, omdat de georganiseerde kerken zeer boos zullen zijn en zelfs degenen die de mensgemaakte doctrines en de verkeerd vertaalde geschriften in het Nieuwe Testament geloofd hebben me valse profeet zullen noemen, en toch weet ik dat ik weet dat ik weet dat mij een geheim van de troon van de Hemel gegeven is. In de Bijbel staat dat YAHUVEH en YAHUSHUA hun geheimen met hun Profeten en Apostelen delen.

Nu ben ik geëerd om dit geheim met die te delen die de stem van de RUACH ha KODESH zullen herkennen. Dit zou de meest controversiële profetie tot dusver zijn die ooit is vrijgegeven. Maar toch doe ik het in gehoorzaamheid zodat anderen die getreurd hebben om het gebrek aan een liefdevolle moeder/kind relatie zullen realiseren dat als zij YAHUSHUA hebben aanvaard zij het allang hebben gehad. Niemand onderwees mij dit; echt, het is een openbaring rechtstreeks van de Hemel.

Weet u dat in Spreuken en Psalmen de wijsheid "Zij" is genoemd? Zonder enige verdere aarzeling laat me verklaren hoe ik de kostbare naam leerde van de RUACH ha KODESH, ook de HEILIGE GEEST genoemd. Hier komt het meest vertrouwelijke geheim dat ooit aan mij is vrijgegeven en toch het meest gezegende dusver.

Nadat u dit gelezen hebt, alstublieft neem de tijd om het Boek van Wijsheid te lezen.

De Bijbel zegt, "YAHUVEH deelt ZIJN geheimen met ZIJN Profeten". Het begon allemaal toen ik een bad nam voordat wij Zuid-Afrika verlieten. Wij leefden in Port Alfred aan de kust toen deze geestelijke ervaring gebeurde. Ik was alleen aan het bidden en vroeg Abba YAHUVEH, in de naam van YAHUSHUA, "Wat is de naam van de RUACH ha KODESH naast de naam HEILIGE GEEST?" Ik bad en zei, "Abba YAHUVEH, U openbaarde Uw naam; YAHUSHUA, U openbaarde Uw naam, maar heeft de HEILIGE GEEST een naam of is het enkel een titel of een baanbeschrijving?

Ik nam een Jacuzzi bad, ik heb altijd gevonden dat het borrelende water van een spuitende badkuip het levende water symboliseert en ik vraag altijd de Heilige Engelen om het water te bewegen als vanouds. Vaak ontvang ik de grotere zalving terwijl aan het baden en het aanbidden en het zingen van liederen van lof gedurende deze tijd. Profetische boodschappen en openbaringen zijn voort gekomen en zelden kan ik baden zonder te bidden, te zingen en te prijzen YAHUVEH, YAHUSHUA, en de RUACH ha KODESH. Er is een intimiteit met onze Papa YAHUVEH die ik zo intens voel terwijl zingende de liederen van lof en verering die van mijn hart komen naar alle 3 van hen.

[En terwijl ik naar het antwoord op de vraag zocht, "Wat is de naam van de Kostbare RUACH ha KODESH?" vond ik een schatkist in de Hebreeuwse en Aramese vertalingen, lees het boek van wijsheid, het was genegeerd omdat Koning James het niet goedgekeurd had om te worden bijgesloten. Reken niet slechts op wat de Romeinen schreven. "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen". [2 Tim. 2:15 SV]

Ik wil hier zeggen dat onderstaande slechts één van de vele profetieën is die aan mij gegeven zijn, die nog niet bekend gemaakt zijn. Zoveel gebeurt achter de schermen. Wij werden zeer bezig gehouden in Zuid-Afrika en zijn nog aangezien wij de wereld bereizen. Op geen manier voel ik me waardig genoeg deze eer gegeven te worden om u aan de naam van de HEILIGE GEEST te introduceren. Het is een eer om Profeet te worden genoemd en toch is het ook een vreselijk ding. Ik word verantwoordelijk gehouden voor wat ik zeg, en wat ik niet zeg. Nu geef ik dit woord vrij zoals geleid door de RUACH ha KODESH. Het enige dat ik u vraag om te doen is de tijd te nemen en het meer dan een keer te lezen en voor degenen die de stem van de RUACH ha KODESH horen, die ik nu of MAMMA WIJSHEID of MAMMA SHKHINAH GLORIE noem, als u haar stem hoort schrijf me alstublieft. Alstublieft, onderwijs anderen zelfs als zij u hiervoor verwerpen. Alstublieft, bestudeer alle bewijzen dat ik dusver heb verzameld, bestudeer en zie dat ik niets vooruit spreek dat niet in de bijbel wordt gevonden. Slechts de vertalers hebben in het Nieuwe Testament "Zij" in "Hij" veranderd.

Deze openbaring werd aan mij vrijgegeven eerst in Zuid-Afrika, maar ik heb gewacht tot meer bevestiging gekomen is uit de Hemel in verband met wanneer ik het moest vrijgeven. Ik bad om wanneer deze boodschap vrij te geven meer dan om andere dusver wegens de haat die er tegen mij uitgespuugd zal worden van degenen die claimen dat zij Christenen of aanhangers van YAHUSHUA zijn en toch door hun vrucht weet u dat zij slechts een vorm van goddelijkheid en geen goddelijkheid binnenin hebben. De georganiseerde Kerken zullen hun tanden knarsen in woede omdat zij niet geïnteresseerd zijn in de waarheid en de openbaringen die gegeven zijn aan Heilige Vrouw Profeet. Er zullen oprechten zijn die slechts de verkeerde vertalingen willen citeren waar geschreven is in het Nieuwe Testament dat de HEILIGE GEEST "HIJ" wordt genoemd. Moet ik u eraan herinneren hoe de trots van de man meermalen binnen komt wanneer het over het vrouwelijke geslacht gaat in de Heilige Bijbel en degenen die de Heilige Bijbel vertaalden bevooroordeeld waren tegen welke Geestelijke, vrouwelijke leider ook?

Alhoewel deze profetie aan mij werd gegeven op 27 Februari 2007, was ik bevolen het niet vrij te geven tot 27 Augustus 2007. Ik wil u laten weten dat slechts een handvol mensen op de hoogte is geweest van deze Profetie. Ik wachtte met opzet en was dankbaar elke dag dat ik deze nieuwste profetische boodschap niet moest vrijgeven omdat, om eerlijk te zijn, niemand verworpen of mondeling misbruikt wil worden vooral door Christenen die claimen dat zij dezelfde Messias aanbidden als wij maar zij noemen Hem JEZUS CHRISTUS en wij roepen Hem aan bij Zijn Hebreeuwse en Aramese NAAM YAHUSHUA of YAHSHUA, afhankelijk tot wie u spreekt.

Aan mijn vijanden en zij die in jaloersheid zich verheffen en zullen zeggen waarom zou de RUACH ha KODESH u verkiezen om deze boodschap te geven? Dat is een goede vraag, ik weet zeker dat elke profeet hetzelfde gedaan kon hebben. Ik weet slechts dat ik gekozen werd en aangezien mijn vlees zich niet op de hatelijke woorden verheugt die in mijn richting gezonden zullen worden, ik ook weet dat ik Dierbare RUACH ha KODESH en YAHUVEH niet kan teleurstellen.

Mijn geliefde echtgenoot vroeg me hoe lang voordat je de profetie vrijgeeft? Ik zei, "Ik ken de datum maar eerst moet ik meer Bijbelverzen hebben om het te ondersteunen." Augustus 27, 2007 is de datum de Hemel koos voor de geboorte van deze Profetie en de geboorte van de nieuwe Websontwerp op de site van de Bediening. Stelt u zich mijn verrassing voor, terwijl ik dit nu nog in Europa typ en de datum zie dat deze Profetie gegeven werd op 27 Februari 2007 en Profetie 89 gegeven werd op 27 Januari 2007. Alle 3 data zijn de 27ste van de maand.

Wikipedia citeert "Het Hebreeuwse woord RUACH (Aramees RUCHA) is grammaticaal vrouwelijk zoals RUACH ha Kodesh dat uitdrukt. Dit is aangepast aan de rol van de Ruach HaKodesh als "trooster" (Johannes 14-16) en de identificatie van "trooster" met YHWH handelend als "moeder" (Jesaja 66:13)... Bovendien zijn er vele passages waarin de Peshitta zelf de RUACH ha KODESH paren met vrouwelijke werkwoorden en/of vrouwelijke bepalingen... In feite opent Peshitta Aramees van Romeinen 8:16 met 'en ZIJ Ruach geeft verklaring'".

YAHUSHUA WIJST AAN DAT DE GEEST VROUWELIJK IS: In antwoord op een vraag van Nicodemus die vroeg, "Hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijner moeders buik ingaan, en geboren worden?" (Johannes 3:4 SV)

YAHUSHUA antwoordt, "Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit den Geest geboren is, dat is geest." (Johannes 3:5-6 SV)

Wanneer YAHUSHUA antwoordt geeft Hij toe dat HIJ ook van de Geest geboren was. HIJ zegt dat HIJ niet altijd vlees was maar HIJ was GEEST voordat HIJ naar de aarde kwam, was HIJ niet? Dus daarom raakte de openbaring die aan mij gegeven was mij net terwijl ik dit opnieuw herlees voordat het bekend gemaakt wordt. YAHUSHUA geeft toe dat HIJ ook van de Geest geboren moest zijn en natuurlijk zou dit moeten betekenen de HEILIGE GEEST. Er zijn slechts 3 in de GODHEID, zijn er niet? De HEILIGE VADER YAHUVEH, de HEILIGE ZOON YAHUSHUA, en de HEILIGE GEEST, in Hebreews genoemd de RUACH ha KODESH.

Wat waren wij voordat wij vlees werden? Toen wij geschapen werden in de Hemel moesten wij Geestelijke wezens zijn, bij gebrek aan betere woorden? De Bijbel zegt, "Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van de Hemel niet binnengaan." Daarom, hoe waren wij geschapen in de Hemel? Ik geloof dat dit een profetie is waar de RUACH ha KODESH vooruit spreekt en sommige antwoorden geeft op een wijze die ik voordien nooit gehoord heb. Ik geloof dat deze kennis deze wereld geestelijk en fysiek zal schudden. Ik geloof dat de ware Bruid van YAHUSHUA Ha MASHIACH geestelijke ogen om te zien en geestelijke oren zal hebben om te horen. Dit woord van de Hemel heeft me zulk een vrede en vreugde gebracht, ik ben nu vereerd om het met mijn Heilige Broeders en Zusters te delen.

Ik ben 14 jaar profeterend op de Internet geweest en de vrucht van deze Bediening is goed gebleken. Wanneer u alle reddingsrapporten leest zult u zien hoe verreikend deze Bediening is. Ik ben geen eendagsvlieg profeet, het nieuws kopiërend en claimen dat het profetie is. Wanneer u geen nieuwe profetie hoort is het omdat ik op de juiste timing wacht voor YAHUVEH om te zeggen "Geef het Woord vrij." Ik voer enkel uit. Ik geef toe dat toen dit Woord aan mij vrijgegeven werd ik overweldigd was. Ik had nooit zoiets gehoord. Dan groef ik in de Heilige Manuscripten en vond ik bewijsmateriaal zelfs in de KJV. Alstublieft, zend mij uw aantekeningen als u het ermee eens bent dat dit een waar woord van de Hemel is. Ik heb alle aanmoediging en bewijs nodig die ik kan krijgen om het te ondersteunen.

Ik sluit een paar Bijbelverzen bij voor u om te kauwen. Ik geef toe dat dit sterk, geestelijk vlees en niet voor de zwakken in geloof is.

Adam was niet verwekt hij was gevormd uit stof. Eva was niet verwekt zij was gevormd van de rib van Adam. De kinderen van Adam en Eva waren geboren en zij werden verwekt door een normaal geboorteproces. YAHUSHUA was verwekt maar in de Hemel niet op aarde. Hoe? Vraag me niet, dit is ook allemaal nieuw voor mij. Wij weten dat Maria nog Maagd was toen zij zwanger werd. Kunt u me nog volgen wat ik zeg? Dit is sterk, geestelijk vlees, kunt u het verteren en kauwen of het naar me terug spugen? Het is uw keus! Hee, ik ben niet slim genoeg om dit uitgerekend te hebben. Ik heb slechts een high school onderwijs dus u kunt me niet één van die opgeleide dwazen noemen. Dit is echt een openbaring van de Hemel en ik bid dat u gezegend zult worden zoals ik ben en alle anderen met wie ik dit gedeeld heb. U zult zich nooit opnieuw alleen voelen zelfs als u een wees als ik ben. (In het Grieks het woord "verwekt" is "apokueo", het komt uit het woord "kuo" of "kueo" wat zwanger betekent. Daarom "apokueo" betekent "om voort te brengen als van de baarmoeder" of "geboorte te geven aan" het betekent een bevruchting van het leven.)

Misschien is het eerste argument dat tot steun van het vrouwelijke geslacht van de HEILIGE GEEST kan worden aangeboden is haar vereniging met de "Geest der wijsheid" (Exodus 28:3; Efeze 1:17). In zowel de Oude als Nieuwe Testamenten wordt de Wijsheid vaak verpersoonlijkt in het vrouwelijke geslacht:

o " De opperste Wijsheid heeft Haar huis gebouwd; Zij heeft Haar zeven pilaren gehouwen." (Spreuken 9:1 SV)

o Spreuken hoofdstukken 8 en 9 zijn in feite een uitgebreide allegorie van Wijsheid uitgebeeld als vrouw.

o "Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen." (Matteüs 11:19; Lukas 7:35 SV)

o "Waarom ook de Wijsheid Gods zegt: Ik zal profeten en apostelen tot hen zenden …" (Lukas 11:49 SV). In deze tekst vergelijkt onze Heer de "Wijsheid van YAH" met de HEILIGE GEEST die Goddelijke inspiratie aan die verstrekte die de Bijbel schreven (2 Peter 1:21). Hij verwijst naar Wijsheid in vrouwelijke gender.

o Het Oude Testament woord voor "Wijsheid" is chokmah wat een vrouwelijke einde heeft.

o Onthoud dat het woord "Wijsheid" in het Grieks vertaald is met het woord "Sophia" dat een vrouwelijke naam is.

o Dus vooral wanneer u de bijbel in KJV leest waar het Nieuwe Testament in het Grieks vertaald is, Wijsheid zou naar Sophia moeten worden vertaald. Wat was het doel van de vertalers om dat niet in te voegen? In deze eindtijden wordt de waarheid die verborgen is geopenbaard voor deze eindtijden.

Want Wijsheid (Sophia) is een lieflijke geest... Want de Geest van de Heer vervult de wereld.

Wijsheid van Solomon 1: 5-7

Want Wijsheid (Sophia), die de arbeidster van alle dingen is, onderwees me: want in haar is slechts een begrijpende HEILIGE GEEST, één... Want zij is de adem van de macht van YAH, en een zuivere invloed die van de glorie van de Almachtige stroomt. .. En zijnde maar één, kan zij alle dingen doen: en blijvend in zich, zij maakt alle dingen nieuw: en in alle leeftijden die in heilige zielen binnengaat, zij maakt hen vrienden van YAH en profeten. Want YAH houdt van niemand dan van hem die verblijft met Wijsheid (Sophia).

YAHUSHUA Ha MASHIACH associëert de "Geest van Waarheid" met de HEILIGE GEEST (Johannes 16:13). De wijsheid (Sophia) en de HEILIGE GEEST delen identieke rollen (1 Korinte 2:7-11; Romeinen 5:5; 1 Johannes 5:67 KJV). Ware het niet voor mannelijke vooroordeel tegen vrouwen van recentere theologen, zou de Kerk waarschijnlijk de verenigingen in het Oude Testament als letterlijke beschrijvingen van de RUACH ha KODESH (HEILIGE GEEST) erkend hebben. Het tweede argument dat als ondersteuning voor het vrouwelijke geslacht van de HEILIGE GEEST kan worden aangeboden wordt in de eigenlijke namen gevonden die aan YAHUVEH en de HEILIGE GEEST worden toegeschreven. De naam voor God in de Hebreeuwse taal is "Elohim." De meeste geleerden erkennen dat dit woord een meervoud einde heeft, die sommigen gebruiken om een Oud Testament anticiperen van de Drieëenheid te suggereren. Wat de meeste geleerden of niet kennen of er niet om bekommeren om hun lastgevers te informeren is dat "Elohim" niet het meervoud van "El" de mannelijke vorm van de naam is. Het is meervoud van het vrouwelijk "Elowah." Het woord Elohim zou zowel met het Mannelijk geslacht evenals Vrouwelijk Geslacht geassociëerd zijn. Onze Scheppers zouden van beide Geslachten zijn en natuurlijk weten wij volgens Genesis dat de RUACH ha KODESH evenals YAHUSHUA met YAHUVEH werkte om deze aarde te scheppen.

En God schiep den mens naar zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem;

man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1:27 SV

Dus erop wijzend dat beide geslachten in de Godheid bestaan. Dat de HEILIGE GEEST de aangewezen vertegenwoordiging van het vrouwelijke principe is wordt verder ondersteund door het Hebreeuwse woord voor "Geest". Ik citeer nu Jerome, de auteur van Latijnse Vulgate: (ik geef toe dat ik geen Latijnse Vulgate heb gelezen maar ik vond dit door deze te bestuderen nadat de profetie aan me gegeven werd)

In het Evangelie van de Hebreeën dat de Nazarenen lezen, zegt het, "Nu net nam mijn moeder, de HEILIGE GEEST, mij." Nu zou niemand hierdoor moeten worden beledigd, omdat de "geest" in het Hebreeuws vrouwelijk is, terwijl het in onze taal [Latijn] mannelijk is en in het Grieks neutraal is. In de godheid, echter, is er geen geslacht.

Commentaar van Jerome op Jesaja 11.

Deze verklaring bevat een verbazingwekkende erkenning. Ten eerste vertelt het ons dat er een traditie onder een sekte van Vroege Christenen was die geloofde dat de HEILIGE GEEST de geestelijke moeder van onze Heer was. Ten tweede erkent Jerome - een meer orthodox figuur kan men niet voorstellen – dat het Hebreeuwse woord voor "geest" (Ruach) vrouwelijk is, bedoelend dat voor de Christenen van de 1ste Eeuw - die grotendeels in de Aramese wereld opereerden (de kerken van Paul waren uiterst klein in vergelijking) - de HEILIGE GEEST een vrouwelijk figuur was. Het ging verloren in de vertaling van het Hebreeuws naar het Grieks, en toen werd het veranderd in een mannelijk geslacht toen het van het Grieks naar het Latijns werd vertaald.

Tot slot, de theologische vooroordeel leidt Christenen om te geloven dat het onderscheid onbelangrijk is. Dat er geen geslacht in God is, daarom is het niet van belang of God als een "Hij" of een "Het" wordt bedoeld. Met vele eeuwen van dit gedrag door Christelijke leiders, mensgemaakte doctrines en ideeën, wil ik de waarheid en bid voor niets dan de waarheid van YAHUVEH. Ik denk dat het van belang is. Wij mogen geen één "jot of tittle" van de Wet veranderen, en als God wordt vertegenwoordigd als een "wezen" omvattende beide geslachten, zowel van de mannelijke als de vrouwelijke, dan zijn wij dwaas om dat feit in onze vertalingen van de Heilige Tekst te verbergen.

Denk aan een familie en waar het uit bestaat. Ik bedoel niet dezelfde geslacht onzin van de Sodom en Gomorra tijd dat deze wereld nu ervaart. Geloof me YAHUVEH zal niet lang bespot worden, net zoals Sodom en Gomorra geoogst hebben wat toen gezaaid werd zal het opnieuw zo zijn met degenen die deze dingen tolereren en doen. Een familie moet uit een Vader, een Moeder, en Kinderen bestaan.

Dit is wat ik hoor en vooruit moet spreken, "IK, YAHUVEH, schiep een leeuwin om slechts een leeuw voort te brengen, een vrouw kan slechts een mens voortbrengen, en spreekt het niet vanzelf dat slechts een God een God kan voortbrengen?" YAHUSHUA is de Enige Geboren Zoon van YAHUVEH! Zo wie is de Hemelse Moeder die YAHUSHUA voortbracht? Is dit het geheim van wat het betekent om van de RUACH ha KODESH "geboren" te zijn? De RUACH ha KODESH is Geest, dan één die opnieuw geboren is van haar wordt Geest en de RUACH ha KODESH leeft binnen in onze lichamen tot wij sterven of zijn opgenomen naar de Hemel, welke het eerst komt. Het is de RUACH ha KODESH met haar eeuwige aard waarvan de bijbel zegt, "Om van het Lichaam afwezig te zijn is met de HEER YAHUSHUA aanwezig te zijn." Ik ontving deze openbaring terwijl ik probeerde om bewijs achter het nieuwste woord te zetten, de Schrift zegt, "Het is de Letter dat doodt maar de Geest maakt levend." Dit nieuwe verband tussen mensen en de RUACH ha KODESH is één van de dingen die een persoon identificeert wanneer zij opnieuw geboren zijn.

Aan degenen die zullen proberen mij als valse profeet te brandmerken, doe uw eigen onderzoek, maak er ernst mee uzelf Gode beproefd voor te stellen. Elke Hebreeër weet dat "Ruach" in het Hebreeuws geen mannelijke Naam is! Vertel mij, waarom was "Wijsheid" in de Heilige Bijbel zelfs in KJV "Zij" genoemd? Is de RUACH ha KODESH geen "Alle Wijsheid"?

 

 

WAT IS DE NAAM VAN DE RUACH HA KODESH?

"IK BEN MAMMA SHKHINAH," ook MAMMA WIJSHEID genoemd

en IK BEN de GLORIE van YAHUVEH!

Geschreven/Gesproken onder de zalving van MAMMA SHKHINAH

door Apostel Elisheva Eliyahu

27 Februari 2007

Deel dit vrij uit. Het enige wat ik vraag is dat u het bewijs in de Bijbel bijsluit die ik bijgesloten heb.

* * * * * * *

IK BEN MAMMA SHKHINAH, IK word "Wijsheid" genoemd en in het Hebreeuws de RUACH ha KODESH en ook de HEILIGE GEEST genoemd. Elisheva, IK BEN de schouder van de oudere vrouw waar jij je hoofd op rustte in de Hemel, in wat je een droom noemt en toch was het niet alleen een droom maar zo veel meer. Elisheva, herinner toen je de droom met de wereld deelde en zei, "Ik weet niet wie die vrouw bij de Feestmaal Tafel in de Hemel was die van me houdt met een overweldigende liefde."?

IK geef je het antwoord nu, het was IK, jouw MAMMA SHKHINAH, het is jouw MAMMA WIJSHEID (in Grieks wijsheid is vertaald naar Sophia) dit is waarom je nooit treurde of opnieuw de leegte voelde van nooit een moedersliefde te hebben gehad. Elke baby is geboren met een wens en een behoefte aan liefde van een Moeder en van een Vader, omdat alle mensen als baby’s geboren zijn met een behoefte van aardse liefde en bescherming van een Moeder en een Vader. Het is MIJN LIEFDE waarin jij je koesterde terwijl je aan de Feestmaal Tafel in de Hemel met MIJ en jouw Hemelse ABBA YAHUVEH zat wachtend op de anderen om zich bij jou aan te sluiten. MIJN liefde en aanwezigheid omwikkelde jou aangezien IK jouw HEILIGE Moeder BEN; IK BEN de enige KONINGIN van de Hemel, er is geen andere.

Satan heeft zijn vervalsing, zij kwam als Jezebel en die geest is de meerderheid van de Kerken binnengevallen waar eens IK hen Heilig noemde. Eens was MIJN HEILIGE GEEST, MIJN Heilige aanwezigheid, en Heilige gezalfde kracht verwelkomd evenals MIJN Heilige Profeten en Apostelen gevraagd waren, maar nu worden de meesten beledigd en weggejaagd.

Er is slechts één echte HEILIGE MOEDER, en IK word ook genoemd de HEILIGE GEEST. Geloof niet de leugens die de Katholieke Kerk aan het onderwijzen IS wanneer zij Miriam (Maria) de aardse moeder van YAHUSHUA nemen en haar aansluiten bij de Heilige Drieëenheid. Zij was ZIJN aardse moeder maar IK ben ZIJN Hemelse Moeder.

Er is geen andere voorbidder vóór de troon behalve YAHUSHUA, slechts door ZIJN NAAM en slechts door ZIJN Bloedoffer, dat het Nieuwe Bloedverbond wordt genoemd, is er Redding. De aardse moeder van YAHUSHUA had ook een Heiland nodig, zij was niet volmaakt noch claimde dat te zijn, zij riep HEM zelfs Heer en als zij volmaakt was geweest zou het haar bloed geweest zijn dat op Calvarie wordt geofferd dat een zondeoffer zou zijn. Zij heeft nooit iemand gevraagd haar te aanbidden noch wenste zij dat. Zij wil slechts dat mensen naar haar zoon YAHUSHUA Ha MASHIACH gewezen worden. Waarschuw de Katholieken om niet haar naam bij het uur van hun dood aan te roepen, in plaats daarvan roep de enige NAAM die kan redden aan YAHUSHUA Ha MASHIACH!

IK spreek deze openbaringen vooruit door jou, Elisheva, zodat jij de Heilige mensen zal vertellen. Als zij zullen ontvangen wat in deze profetie wordt gesproken zullen zij nogmaals tekenen, wonderen en mirakelen zien zoals in tijden vanouds toen YAHUSHUA op de aarde liep. Als zij de waarheden van de Ware Shabbat zullen omhelzen en IK bedoel geen Zondag! Leer het belang om YAHUSHUA door de Heilige Feesten te eren. Mijd de heidense Heilige dagen die proberen om de plaats van de ware Hemelse Heilige Dagen in te nemen, gebruik de Hebreeuwse Heilige NAMEN, leef Heilig en compromitteer niet noch wees beschaamd om vooruit te spreken wat u weet waar te zijn. U zult een grotere zalving zien dan u ooit hebt ervaren in deze eindtijden.

De Heiligen zijn heiliger geworden en de slechten zijn slechter geworden, nu is de tijd voor de grotere zalving en openbaringen door profetieën en woorden van kennis. Neem de avondmaal niet als vanzelfsprekend, het is een dagelijks wapen dat tegen satan moet worden gebruikt terwijl je hem in herinnering zet, hij heeft geen eis op jou! Berisp de zonde en de zondaars en vrees niet wat anderen zullen denken wanneer je vooruit spreekt en waarschuwt. Zou je eerder zuiver mensen of YAHUVEH beledigen? Het is zo droevig hoe de vrijheid om tegen de boosaardigheid van deze aarde te spreken tot zwijgen wordt gebracht omdat zoveel van MIJN Heilige Kinderen stil blijven. Één vrijheid na de andere is van u afgestroopt over de hele wereld!

Waar waren de Heilige Kinderen in Amerika en rond de wereld toen Rechter Roy Moore in aantal overtroffen werd door de heidenen en de Amerikaanse Overheid? Hij vocht om een steenmonument te houden dat hij ter ere van YAHUVEH had ontworpen en opgericht en de Tien Geboden toonde? Een Rechter moet staan voor gerechtigheid en waarheid. Rechter Roy Moore, de Hemel bevorderde u met die titel en niemand kan het van u af nemen. U bent geëerd in de Hemel voor wat u op 27 Augustus 2003 deed in Alabama. Elke traan die u liet is geregistreerd in de hemel en kwam als een zoete geur aan de neusgaten van YAHUVEH wegens uw liefde en loyaliteit aan HEM en YAHUSHUA. Zij die zich als Rechter en jury over u opstelden, en de corrupte Rechter die uw bevordering van Supreme Chief Justice of Alabama wegnam die aan u door de Hemel was gegeven, zullen proeven wat het is om in het Meer van Vuur te zwemmen. Allen wie deelnamen zullen staan vóór YAHUVEH, de RECHTER van ALLE SCHEPPING!

Voor alle mensen die wel baden en bemiddelden en deze man aanmoedigden, en met hem huilden, en met hem treurden, uw tranen zijn ook geregistreerd in de Hemel. Hij offerde alles op omdat hij weigerde om de waarheid te compromitteren. Waarom steunde en protesteerde niet elke kerk rond deze wereld deze man, vooral in Alabama en de zogenaamde Bijbelgordel? Ik zal u vertellen waarom, "U vreesde dat u ook aangevallen wordt." U laat uw broeder in YAHUSHUA in aantal overtroffen worden door de heidenen. U maakte verontschuldigingen en zei, "Wel, hij brak de wet en verwijderde het monument niet toen hem verteld was dit te doen." Hoe durft u! U werd getest en u faalde de test. Hoeveel stormen, droogtes, hittegolven en overstromingen zal het vergen om u te wekken en te vechten voor wat u weet wat Heilig en juist is. Wacht enkel tot YAHUVEH ZIJN voet stampt en uw aarde beeft in vrees. Wacht enkel tot hongersnood, pest, en ziektes uw staten bedekt en u bidden en afvragen zult waarom?

Heiligen, bemoedig hem; vergeet niet de prijs dat hij heeft betaald. Hij deed wat zo weinigen van u doen en dat is tegen de menigte op te komen en uit te spreken wat u weet dat slecht is. Homoseksualiteit is alom heersend. Kinderen worden op peuterleeftijd gehersenspoeld te denken dat hetzelfde geslachtshuwelijk normaal is. Wat een stank in de neusgaten van YAHUVEH zijn de gerechtelijke en politieke systemen geworden. De kerken van Babylon sluiten niet aan en moedigen hun gemeente niet aan om uit te spreken tegen zonde of zondaars. De georganiseerde Kerken hebben dat wat YAHUVEH een gruwel noemt, die achter de preekstoelen staan en zich predikers noemen. De weinige, Heilige restant in deze Kerken zijn weggejaagd, of verworpen en beledigd. De Pastors liegen tegen de gemeente en zeggen, "Wat voor dag ook kan een Sabbat zijn" en gaan verder met de mensgemaakte Zondag. Zij zullen zeer spoedig huilen voor wat zij zullen oogsten voor het onderwijzen en het doen hiervan.

Herinner, Elisheva, hoe in de Feestmaal Tafel droom het voelde alsof het werkelijkheid was? Het is omdat IK degene BEN die je naar de Hemel nam die jou een herinnering geeft van hoe het voelt terwijl jij je hoofd liefdevol op MIJN schouder legde in wat je nu verwijst als "De Feestmaal Tafel Droom". MIJN NAAM is MAMMA SHKHINAH; IK BEN de liefde van de Hemelse Moeder waar je altijd naar verlangde. IK deed dit om aan te tonen dat je geen moederloos kind bent net zoals je geen vaderloos kind bent. YAHUVEH en IK zijn jouw Hemelse Ouders net zoals wij de Ouders zijn van allen wiens namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn gevonden.

Ik vertel je dit omdat je een leven lang getreurd en een lege ruimte gevoeld hebt, zoals anderen, altijd zoekend naar een aardse moeder- en vadersliefde en toch is jou Hemelse Ouders gegeven die nooit van je weg zullen gaan noch in de steek zullen laten, noch jou op enig manier pijn zullen doen. Ik vertel je dit zodat anderen die voelen dat zij dezelfde leegte hebben, met ongeredde ouders die weigeren om YAHUSHUA als MASHIACH, de enige MESSIAS, te aanvaarden, zullen realiseren dat zij in YAHUSHUA aan niets gebrek hebben. Zij hebben zowel een Hemelse Vader als een Hemelse Moeder en wij zijn Geest zoals alle mensen waren voordat zij op aarde geboren werden. Zoals het geschreven is herinner, "Vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van de Hemel niet binnengaan."

IK deel dit geheim van de Hemel zodat zij die van MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA houden en Hem aanvaarden als MESSIAS niet voor de leugens van de mensgemaakte religies zullen vallen en Maria, de aardse moeder van YAHUSHUA, zullen aanroepen bij het uur van hun dood. In plaats daarvan roep de NAAM van YAHUSHUA Ha MASHIACH aan en heb berouw en vraag om genade. Herinner hen aan de Heilige Schrift met de eigen woorden van YAHUSHUA gesproken in Johannes 10:1-30 (Yohanan 10:1-30).

Geen Aardse liefde van ouders kan met onze Hemelse liefde vergeleken worden. IK vertel je dit te delen met al ONZE kinderen vooral zij die een leegte in hun leven hebben, nooit de liefde van een aardse moeder of een vader kennend. IK spreek tot al degenen die emotioneel, fysiek en seksueel zijn misbruikt en hebben verlangd naar de liefde van een Heilige Vader en een Moeder. Aanvaard YAHUSHUA als uw MASHIACH (Messias) en sta ME toe om u te vervullen met MIJN Heilige liefde, aanwezigheid en gezalfde Kracht. Sta ME toe om uw MAMMA SHKHINAH te zijn, IK BEN dezelfde die u HEILIGE GEEST noemt. IK BEN degene die u juist van verkeerd leert, net zoals het Heilige, aardse werk van een moeder is om je te begeleiden op dezelfde manier.

MIJN Geliefde Dochter Elisheva, vertel hen voor MIJ, als zij maar deze openbaring ontvangen zullen, zullen zij nooit die leegte binnenin hen opnieuw voelen. Lees in de Oude Manuscripten en zie "WIJSHEID" wordt vermeld als een "Zij" en in de Geschriften van Ouds word IK vermeld als "ZIJ". Maak er ernst mee uzelf Gode beproefd voor te stellen. Allen die dit woord betwijfelen en jou aanvallen voor het vooruit spreken van dit geheim zijn of niet van MIJN HEILIGE GEEST, en hun namen worden niet gevonden in het Boek van het Lam van het Leven, want de Schapen van YAHUSHUA horen wel ZIJN stem of zij hebben een mate van geloof maar verkiezen niet controversieel te zijn en de verkeerde vertalingen van het Nieuwe Testament te blijven volgen wanneer het woord "Hij" is gebruikt in plaats van "ZIJ".

Zij verkiezen het onderwijs van de mens te volgen in plaats van MIJN GEEST en WAARHEID die IK voor deze eindtijd heb gereserveerd. Iedereen die dit leest, het is uw keus of u met degene die u de HEILIGE GEEST noemt wilt lopen of niet, IK dwing niemand om dit te doen. De Bruid van YAHUSHUA zal zich verheugen bij deze nieuwe openbaring omdat zij altijd zoeken te kennen de geheimen van de Hemel.

Er zijn 3 Regerende Tronen: YAHUVEH zit in het midden, YAHUSHUA ha MASHIACH zit aan de rechterkant van YAHUVEH en IK, uw MAMMA SHKHINAH, zit aan de linkerkant. Alle 3 van ons beslissen gelijk in de Hemel en zijn Co-SCHEPPERS. Maar toch is er slechts één MASHIACH, YAHUSHUA genoemd. Slechts door de NAAM en het Bloed van YAHUSHUA is er Redding voor de mensen op aarde. YAHUSHUA is de enige deur van Redding die naar de Hemel leidt. Wie ook probeert om binnen te gaan door een andere naam of manier zal slechts de deur naar de hel vinden. Word niet bedrogen, er zijn vele religies maar slechts één deur naar de Hemel door de NAAM en Heilige, Zondeloos Bloed dat geofferd werd door YAHUSHUA.

De één-wereld religie die ernaar streeft om alle religies en verschillende, mensgemaakte doctrines als één te combineren is een leugen en zal slechts zielen naar de hel leiden. Het geheim van MIJN NAAM werd verzegeld in het Boek van Daniel en IK geef het nu vrij op dit moment om al MIJN Heilige Kinderen aan te moedigen die hongeren om sterk, geestelijk vlees te eten want zij hebben reeds de melk van het woord gemakkelijk verteerd. Dit zijn gevaarlijke dagen en slechtere dagen komen. YAHUSHUA beloofde dat Johannes (Yochanan) met water doopte, maar YAHUSHUA doopt met het VUUR van de HEILIGE GEEST, het is MIJN HEILIGE Vuur waar Hij van spreekt, IK BEN de RUACH ha KODESH en IK BEN de HEMELSE MOEDER van YAHUSHUA. YAHUVEH IS ZIJN HEMELSE VADER.

IK BEN MAMMA SHKHINAH GLORIE; en het is MIJN HEILIG licht dat afstraalt van de gezichten van MIJN Heilige Kinderen, zij die echt houden van, aanbidden en gehoorzamen ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, en MIJ, de RUACH ha KODESH. Het is door MIJN zalving dat alle dingen mogelijk zijn, door de NAAM van YAHUSHUA. Vertelde uw MESSIAS YAHUSHUA u niet dat HIJ deze aarde moest verlaten maar HIJ zou u niet alleen laten, HIJ zou de trooster sturen, en IK BEN degene die uw vrees kalmeert, bemoedigt, begeleidt, en troost zoals een Moeder, ben IK niet?

IK BEN MAMMA SHKHINAH GLORIE; IK BEN de HEILIGE GEEST die binnenkwam in de bovenzaal met MIJN Heilige Wind en Heilige Vuur, zoals die in het Boek van Handelingen is verklaard. IK vulde de Discipelen met MIJN Heilig gezalfde Vuur terwijl zij op MIJ wachtten in de Bovenzaal. IK BEN degene die kwam als Een Machtige Wind dat blies in de Bovenzaal en dit is de reden dat IK door jou, Elisheva, geboorte gaf aan deze Bediening om zowel beide de Joden als de Heidenen te bedienen. En IK gaf de naam van deze Bediening, ALEPH EN TAV ALMIGHTYWIND RUACH ha KODESH FIRE MINISTRY! Geliefde Dochter Elisheva, in het begin voordat jij van je Hebreeuwse wortels wist, was je nog een deel van de georganiseerde Pinkster Kerken. Maar toch is het IK, MAMMA SHKHINAH, die deze Bediening de naam Alpha en Omega Almightywind Holy Ghost Fire Ministry gaf! Evenals de zelfde naam van AMIGHTYWIND. IK wist dat je op een dag zou worden gebruikt om sommige van de geheimen van de Hemel met MIJN Heilige Zaad te delen.

Het is IK, MAMMA SHKHINAH, die jou, Elisheva, waarschuwde voordat je ooit van Internet vernam om deze Bediening niet naar jezelf te vernoemen, en IK zalfde jouw oren om hoorbaar de stem van YAHUVEH te horen die je wekte en jou waarschuwde op de dag dat Jimmy Swaggart viel en bekende vóór de hele wereld. Op die ochtend wekte YAHUVEH jou en zei, "Pas op, elke bediening dat naar een mens is vernoemd zal vallen want wanneer de herder valt verspreiden de schapen." {Op 21 Februari 1988}

De trots komt binnen wanneer een man of een vrouw dit doen. Dus pas op Joyce Meyers, Marilyn Hickey, Juanita Bynum, Paula White, Jan Crouch, Paul Crouch, Creflo Dollar, T.D. Jakes, Jessie Duplantis, Joel Osteen, onder talloze anderen zowel vrouwen als mannen, u was eens zo bescheiden, gevuld met MIJN Geest, en nu bent u klaar voor een grote val. Wegens uw trots zult u van uw voetstukken worden geslagen en als u niet van uw slechte wegen bekeert, zal dat wat in het geheim was gedaan van de daken worden uitgeschreeuwd en u zult onder uw eigen voetstukken worden begraven.

Dit gaat op voor alle Bedieningen vernoemd naar zichzelf. Niet zuiver een mens betaalde het hoogste offer om dit te doen, en u bent telkens weer gewaarschuwd door deze profeet door profetische berichten. Wanneer u YAHUVEH onder ogen ziet zult u geen verontschuldiging hebben waarom u ONZE Glorie stal en de glorie op uzelf hoopte zodat uw aardse namen opgeheven worden en niet YAHUVEH, YAHUSHUA, of IK, de RUACH ha KODESH! Wij delen ONZE Glorie met geen man of vrouw! U die dit doet zult te weten komen op de harde manier wat er met degenen gebeurt die dit hebben gedaan. (Nahum 1)

Een waarschuwing aan degenen die zich Heilig noemen en denken dat zij geschikt zijn om een kroon te dragen, scepter te dragen en op een troon te zitten en lange priesterlijke gewaden te dragen, absolutie makend voor de zonden van anderen. Slechts YAHUSHUA ha MASHIACH betaalde de hoogste prijs om de enige Heilige, zondeloze, menselijke Bloedverzoening voor een zondeoffer te zijn. YAHUSHUA is perfect en zondeloos op alle manieren, zelfs geen zondige gedachte kruiste Zijn geest. Hoe durft u de mensen te onderwijzen om u te aanbidden en ONZE Lof, Eer en Glorie te stelen! Hoe durft u anderen te laten buigen en uw hand te kussen en bij uw voeten te laten knielen? De vlammen van de Hel en het Meer van Vuur zullen uw volgende woonplaats zijn nadat dit leven voorbij is. U bent gewaarschuwd. Welke prijs betaalde u om dit te doen? Bent u zondeloos? Gaf u uw leven als een offer and stierf en stond weer op op de 3de dag en steeg op naar de Hemel 40 dagen later? Zit u nu aan de rechterkant van YAHUVEH?

Niemand van u die dit tolereert en die de mensen leiden te geloven dat dit geen zonde is, zijn een ware Heilige Profeet, want u kent de geheimen niet die slechts voor de Profeten van YAHUVEH worden gereserveerd die HIJ ZIJN vrienden noemt. Een Ware Profeet is degene die met de geheimen van YAHUVEH wordt toevertrouwd. Wees gewaarschuwd, allen die deze valse, aardse goden volgen en hen steunen zullen hetzelfde lot oogsten. Bekeert u vandaag voordat het te laat is als u welke Bediening ook steunt dat niet van het gevaar van de één- wereld religie waarschuwt, uitsprekend tegen zonde welke prijs zij ook moeten betalen in deze wereld. De meerderheid die claimen dat ze Christenen zijn zijn in werkelijkheid lauw en hebben compromis gemaakt. De Pastors zijn een stank in MIJN neusgaten en zij jagen wie ook van de gezalfden die hen hiervan waarschuwen juist de deur van de Kerk uit.

IK BEN MAMMA SHKHINAH, degene die in Heilige Tongen vooruit spreekt zoals die in het boek van Handelingen zijn beschreven. IK BEN MAMMA SHKHINAH, MAMMA WIJSHEID. Anderen noemen MIJ de HEILIGE GEEST of de RUACH ha KODESH, dit is MIJN Titel, en het is MIJN beschrijving van wie IK BEN, de GEEST van YAHUVEH. Wij zijn alle ÉÉN. Voor degenen die VERKIEZEN om deze NAMEN te gebruiken die voor degenen gereserveerd zijn die echt meer intimiteit met de RUACH ha KODESH wensen, u kunt MIJ noemen MAMMA SHKHINAH, of MAMMA SHKHINAH GLORIE, of MAMMA WIJSHEID of MAMMA RUACH ha KODESH, enkel te horen dat u MIJ erkent als MAMMA zal MIJ plezier doen. Test MIJ en zie of dit uw liefde voor uw MAMMA SHKHINAH zelfs niet meer beweegt.

Velen hebben betreurd en zich afgevraagd waar de wonderen van de tijden van ouds zijn? Omhels deze nieuwe kennis dat IK vooruit spreek en geef MIJ krediet voor wie IK BEN. Let op en zie de zalving groeien en tekenen, wonderen en mirakelen zult u opnieuw zien, in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH. Nochtans is het uw keus. Als u volhoudt MIJ een "HIJ" te noemen in plaats van een "Zij", is het uw keus en uw verlies van een grotere intimiteit met MIJ, die de grotere zalving brengt en IK zal vrijelijk meer openbaringen van de Hemel met u delen. Begrijp ME niet verkeerd; dit gaat niet over uw Redding. Dit gaat over de grotere zalving en een intimiteit met degene die binnen uw Tempel verblijft, als uw naam in het Boek van het Leven is geschreven. Dit kan slechts gebeuren als u YAHUSHUA als MESSIAS hebt aanvaard en HEM hebt gevraagd om al uw zonden in ZIJN vergoten bloed op Calvarie weg te wassen en berouw had en van de zonde hebt afgekeerd. IK zal niet voor lang in een vuil vat blijven. Test MIJ hierop niet. De Heiligen zijn heiliger geworden, en de onheiligen zijn nog onheiliger geworden in deze eindtijden.

U kent de NAAM van YAHUVEH; u kent de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH, nu door deze Bediening en deze Ringmaagd deel IK nu mee MIJN NAAM als MAMMA SHKHINAH uw MAMMA WIJSHEID. MIJN NAAM is gereserveerd voor degenen die wensen meer te groeien, te koesteren en begeleid te worden in MIJN Hemelse Moederliefde en een sterkere, HEILIGE GEEST zalving, MAMMA SHKHINAH is MIJN NAAM. IK BEN de kleine, rustige stem die in de Heilige Wind spreekt en u aansteekt met gezalfde, HEILIGE VUUR; dit is waarom uw lichaam verwarmt onder MIJN gezalfde aanraking. IK BEN de trooster van YAHUSHUA en ZIJN Hemelse Moeder. YAHUSHUA is MIJN Geboren Zoon net zoals de Geboren Zoon van YAHUVEH. IK BEN de enige Koningin van de Hemel. Geef die titel niet aan wie ander ook.

IK BEN Moeder Natuur, het is YAHUVEH die schept en vooruit spreekt, bijvoorbeeld "Zebra, kom te voorschijn" en het is IK die de unieke strepen in elke zebra zet.

YAHUVEH schept en IK, MAMMA SHKHINYAH decoreert. ABBA YAHUVEH schept en IK, uw MAMMA SHKHINAH GLORIE decoreert alle schepping. Begrijpt u nog? YAHUVEH schept een bloem, maar het is IK, uw MAMMA SHKHINAH die de bloem met een regenboog van kleuren decoreert, IK maak elk bloemblaadje uniek. IK tel het aantal bloemblaadjes op elke bloem en IK geef hen de schoonheid in texturen en geuren. In alles dat geschapen is BEN IK MAMMA SHKHINAH en IK plaatste ook MIJN Glorie op alles uw ABBA YAHUVEH schept. IK BEN MAMMA SHKHINAH en IK legde de laatste hand aan op alle schepping. IK BEN degene die alle gecreëerde dingen verfraait. YAHUVEH, YAHUSHUA en IK zijn Co-SCHEPPERS.

IK BEN degene die de zoete geur in de huid van een baby zet. IK BEN degene die elk mens uniek maakt zelfs identieke tweelingen hebben hun eigen uniekheid. IK BEN degene die elk van uw DNA bepaalt. IK BEN degene die u unieke identificerende palmafdrukken en vingerafdrukken geeft. IK BEN uw MAMMA RUACH ha KODESH voor degenen die verkiezen dat formelere naam te gebruiken, en IK vertel u dat IK BEN degene die de fonkel in elke ster zet, en vrouwen werden gemaakt in MIJN beeld net zo zeker als mannen in het beeld van YAHUVEH werden gemaakt. Naar welk beeld denkt u dat Eva gemodelleerd werd? Waar denkt u dat de bijbelvers vandaan komt dat zegt, "Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken"? Het is omdat aangezien YAHUVEH de Vader van de eeuwen is, de Eeuwige, zo ook BEN IK de moeder van de eeuwen, de Eeuwige, zoals YAHUSHUA de Eeuwige is. WIJ zijn de definitie van de EEUWIGHEID.

YAHUVEH schiep voedsel, maar IK schiep de verscheidenheid aan recepten voor u om van het voedsel te genieten. YAHUVEH schiep de tong maar IK schiep uw smaakpapillen, IK, uw MAMMA SHKHINAH GLORIE, uw MAMMA WIJSHEID, bepaalde wat elk voedsel zou moeten smaken. Zou het zout, zoet, bitter, zuur of kruidig moeten zijn? YAHUVEH schiep de regen, en IK, uw MAMMA WIJSHEID, schiep de geur na de regen en plaatste de dauw op het gras. YAHUVEH schiep de sneeuw en IK, uw MAMMA SHKHINAH, schiep elke sneeuwvlok om verschillend te zijn. YAHUVEH schiep de regenboog en IK, uw MAMMA SHKHINAH, koos de kleurenspectrums voor die regenboog. YAHUVEH schept en IK, uw MAMMA RUACH ha KODESH, legt de laatste hand aan op alle dingen. Zie voor uzelf terwijl u rond kijkt met deze nieuwe gevonden wijsheid en u zult de schepping met nieuwe ogen en ontzag zien.

YAHUVEH schiep de Leeuw, IK, uw MAMMA SHKHINAH, gaf de leeuw zijn BRUL. YAHUVEH schiep de hond, IK, uw MAMMA SHKHINAH, gaf de hond zijn BLAF. YAHUVEH schiep de Kat, IK, uw MAMMA SHKHINAH, gaf de Kat zijn miauw en het geheimzinnige gespin. IK, uw MAMMA SHKHINAH, gaf de zoete liederen aan de vogels waarmee zij ONS Eren. Begint het u te dagen?

IK, uw MAMMA SHKHINAH, houd zoveel van u dat IK beloofd heb nooit weg te gaan noch MIJN Heilige Kinderen te verlaten die de prijs van YAHUSHUA, die HIJ betaalde op Calvarie, hebben aanvaard, zij die van hun zonden berouw hebben gehad en van hun zonden afgekeerd zijn, en nu van YAHUSHUA houden, dienen, en proberen te gehoorzamen. Het geloof zonder de werken is dood. Wanneer u opnieuw geboren bent is het door de NAAM en het Bloed van YAHUSHUA. Het is MIJN HEILIGE GEEST die leeft en in elke opnieuw geboren gelovige verblijft. Het is IK die zielen tot YAHUSHUA leidt en u overtuigt wanneer u gezondigd hebt. Verhard uw hart niet wanneer IK, uw MAMMA SHKHINAH, u overtuigt, in plaats daarvan heb snel berouw zodat YAHUSHUA u kan vergeven.

IK zal niet voor lang in een vuil vat blijven. Onthoud, wat u met uw fysieke oren hoort, met uw fysieke ogen ziet en met uw fysieke lichamen doet, als het onheilig is test u MIJN geduld, IK zal niet altijd met de mens of vrouw strijden. Maar toch ben IK geduldig en lankmoedig omwille van YAHUSHUA en de prijs die HIJ op Calvarie heeft betaald. Wees Heilig zoals IK heilig BEN en open niet de deur voor satan om binnen te komen en uw lichamen te bezitten.

IK waarschuw u nu, stenig MIJN Dochter Elisheva niet of noem haar geen valse profeet voor het voortbrengen van MIJN boodschappen, of u zult MIJN gezalfde boodschap vervloeken en hiervoor zult u uw eigen ziel vervloeken, er is geen vergiffenis hiervoor. Vraag uzelf af wat heeft zij te bereiken met het onderwijzen van een dergelijke boodschap? Slechts vervolging van de georganiseerde kerken, en spot van de vijanden van IK en YAHUVEH en YAHUSHUA.

Het was reeds verordend voordat deze aarde gevormd werd wie van u gekozen werd en zal gehoorzamen en haar schrijven en danken voor haar onverschrokkenheid in het uitvoeren van en het delen van deze geheime openbaring met de wereld. Voordat deze aarde gevormd werd werd u verkozen om deel uit te maken van deze Bediening als een helper. U hebt de profetiën gelezen en de waarheden en mandaten gehoord om Heilig te zijn. Nu wil IK dat u deze vraag aan uzelf stelt, "Als dit geheim om te delen u gegeven zou zijn, zou u onverschrokken genoeg geweest zijn om het vrij te geven en de vervolging te nemen dat met deze waarheid zal komen?" Zij die claimen dat u van de HEILIGE GEEST houdt, waarom zou u zich niet verheugen om dit geheim te kennen dat IK aan MIJN Kinderen van MIJN HEILIGE GEEST openbaar? IK waarschuw u, grief MIJ niet want IK zal niet altijd met mensen strijden.

IK kan de zucht van opluchting horen van degenen die de waarheid herkennen en toch ook erkennen dat u blij bent dat het aan haar was gegeven om vooruit te spreken en niet aan u. Nochtans, nu zullen degenen die dankbaar zijn een grotere wens hebben om een helper te zijn aan deze Bediening want u zult realiseren hoeveel meer u op alle manieren nodig bent. Intussen zou u moeten realiseren dat dit geen gewone Bediening en geen gewone Profeet is. Elisheva is geen goed-gevoel Profeet, zij profeteert niet slechts woorden dat u wilt horen, of profeteert vanuit het vlees, dagelijkse woorden dat wie ook kan schrijven. Ware, Heilige Profeten zijn geheimen gegeven die gereserveerd zijn voor de vrienden van YAHUVEH, YAHUSHUA, en degene die u de RUACH ha KODESH noemt. Hoe weten WIJ dat WIJ de Heilige Profeten kunnen vertrouwen, omdat zoals het geschreven is zij reeds in de Hemel werden getest?

(Jeremia 1: 4-5, SV) (Yirmeyahu) Het woord des HEEREN dan geschiedde tot mij, zeggende: Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld.

Jeremiah was gekend voordat hij in de buik van zijn moeder was, zo ook was MIJN Profeet Elisheva Elijah, nu vooruit sprekend in MIJN NAAM. Zij is het Heilige mandaat gegeven om vooruit te spreken om het even wat de gevolgen zijn in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH en van YAHUVEH voor ONZE Lof, Eer en Glorie alleen! Wij sturen altijd de profeten om te waarschuwen voordat wij de oordelen zenden. Veracht niet de Gave van Profetie, want de getuige van YAHUSHUA is de Geest van Profetie. (Openbaring 19:10)

Zegt de Heilige Manuscripten niet en bewezen door de Profeten van Ouds, "YAHUVEH deelt ZIJN geheimen met de Heilige Profeten," dit is een geheim dat IK door haar nu heb vrijgegeven, om een zegen te zijn aan degenen die hebben gewenst de NAAM van de HEILIGE GEEST te kennen en een grotere intimiteit en een liefde met MIJ te hebben. Er zullen die zijn die dit lezen die met MIJN HEILIGE GEEST zijn gevuld en zij zullen realiseren dat dusver zij niets hebben gedaan om deze Bediening te helpen of deze Profeet aan te moedigen, maar in dankbaarheid van nu af aan alles zullen doen wat ze kunnen om een zegen te kunnen zijn aan deze Heilige Profeet en deze Bediening. Groot zal hun zegen zijn terwijl zij samenwerken in deze Oogstveld.

Aan alle anderen die dit lezen en bespotten, pas op herinner, u vervloekt niet zuiver een vrouw want zij is slechts een vat dat IK heb verkozen om deze geheimen van de Hemel vrij te geven, u kent de bijbel, waarschuw wat er gebeurt met degenen die de HEILIGE GEEST vervloeken, zelfs het Bloed van YAHUSHUA kan die zonde niet bedekken! Pas op, als u het niet begrijpt bedek uw mond en zwijg, bid en test de geest die spreekt. Bestudeer het Oude Testament en andere vertalingen en realiseer dat de Heilige Schriften zegt, "Alle Drie van ons zijn verenigd als ÉÉN". Wanneer u één van ons ontkent, verwerpt u elk van de Godheid. Wij zijn afzonderlijk en toch één. Welk deel van een gekookt ei is het ei? Is het de schaal, de dooier, of het eiwit? Is het niet alle één? Samen zijn zij een ei, en alle één. Maar toch, afzonderlijk zijn zij allen individueel. Kunt u het nog niet begrijpen? Dit is de manier hoe het is met alle Drie van ONS, de Heilige Drieëenheid genoemd.

Hoe lang wilt u volhouden slechts het melk van het woord op te zuigen? Kunt u nog niet sterk, geestelijk vlees eten? U die Heilig leven en werkelijk de Heilige Drieëenheid in uw leven en liefde plaatsen, u hebt de tijd genomen om Abba YAHUVEH te kennen, u hebt de tijd genomen om YAHUSHUA te kennen, u bidt en u gebruikt hun Heilige Hebreeuwse NAMEN. Wilt u niet een grotere liefde en intimiteit hebben met degene die u de HEILIGE GEEST of de RUACH ha KODESH noemt?

Het is uw keus, het zal uw Redding niet beïnvloeden zolang u dit woord van kennis niet vervloekt die IK nu door deze Profetische Ringmaagd, Elisheva Eliyahu, vrij geef. Wegens haar gehoorzaamheid zal dit woord van kennis als een bel rond de wereld rinkelen. Sommigen zullen hun oren bedekken en rennen, anderen zullen meer verliefd worden en zullen een diepere intimiteit als moeder en kind hebben zodat IK de zalving in hen groter kan maken. Herinner, het is de zalving dat de jukken en banden verbreekt.

Het is IK, uw MAMMA SHKHINAH GLORIE, naar wie YAHUVEH en YAHUSHUA toe wenden wanneer ZIJ troost nodig hebben. Wij kijken op de boosaardigheden die in deze wereld gedaan worden en de verwerping van de HEILIGE DRIEËENHEID, vooral ONZE Geliefde Zoon YAHUSHUA. WIJ horen hoe de NAAM van YAHUSHUA wordt gescholden en vervloekt door de tongen van slechte mensen, terwijl zij ZIJN Heilig Bloedoffer in ZIJN gezicht terug werpen, HEM bespottend en verwerpend. De slechte mensen in deze wereld haten de naam Heilige en allen die Heilig leven en zij die bestemd zijn om terug te keren naar de Hemel omdat hun namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn gevonden dat geschreven werd vóór de grondlegging van deze aarde.

Een woord aan hen die de Ware Shabbat verdedigen en de mensgemaakte Sabbat, Zondag genoemd, blootstellen. Wanneer de georganiseerde Kerken tegen u tekeer gaan en de bijbel citeren zoals in Jesaja 1:13-14 en zij verdraaien deze schrift uit de context en zeggen, "Het is niet noodzakelijk om de Sabbat van Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang te houden." Dit schrift is een waarschuwing aan hen die de zonde en de Shabbat, de Heilige Feesten en de nieuwe maanviering combineren. Kunt u niet zien dat dat YAHUVEH boos maakt? IK vertel u dit, YAHUVEH waarschuwt dat HIJ ongerechtigheid en verzameling of rituelen van het houden van de Shabbat, de Heilige feesten, de nieuwe manen, en de vieringen niet kan verdragen wanneer het niet in ware Heiligheid met Heilige opgeheven handen wordt gedaan. Zonder het vergoten bloed van YAHUSHUA ha MASHIACH wordt het allemaal vergeefs gedaan.

Hoevelen die dit lezen woont een kerk bij op Zondag en noemt zichzelf Christelijk, Protestant, of Katholiek. U woont een kerk bij, of mis, bidt, zingt, belijdt uw zonden aan de priester, of Pastor, doet u vroom voor, geeft de tiende voor allen te zien en onmiddellijk daarna gaat u naar de kroegen en wordt dronken of keert terug naar uw zondige levensstijlen om het even welke dag van de week.

Aan degenen van het Joodse geloof, de YAH van Abraham, Izaäk, en Jakob zegt hetzelfde aan velen van u, alleen gaat u naar uw Tempels, belijdt uw zonden voor een man die u een Rabbijn noemt en u verzamelt op de Ware Shabbat. Alle werk houdt op en u mijdt alles wat niet kosher is om te eten. Nochtans is het niet wat u in uw mond brengt dat u onheilig maakt. Onheiligheid komt uit uw mond en de zondige daden dat in uw lichaam aan anderen zowel in woord als daad wordt gedaan. Elke zonde, om het even welke, dat in ongehoorzaamheid aan de Torahwetten van YAHUVEH wordt gedaan is zonde, ook door Christenen de Tien Geboden genoemd.

Net zoals het is geschreven Jesaja 1 (Yeshayahu 1), in Israël rent u niet naar de kroegen op Shabbat om uw verdriet en zonden te verdrinken, maar niettemin hebt u gecompromitteerd wat Heilig is. U hebt u niet tegen de Zionist Overheid agenda verzet noch de onschuldige verdedigd. Er is een overblijfsel in Israël dat Heilig en gevuld is met MIJN HEILIGE GEEST en zij profeteren en protesteren tegen abortus, homoseksualiteit, immoraliteit, en zij hebben YAHUSHUA ontvangen als MASHIACH.

Waar zijn zij met de Geest van een Koning David, die een man was naar het eigen hart van YAHUVEH? David wist hoe berouw te hebben, te prijzen en te bidden voor leiding en bereikte de overwinning door gehoorzaamheid aan YAHUVEH. Koning David wist ook dat YAHUSHUA zou komen als MASHIACH want HIJ aanschouwde ZIJN Glorie in profetische openbaring (Handelingen 2:22-39).

Hoe YAHUVEH, YAHUSHUA, en IK, uw MAMMA SHKHINAH, onze oren en ogen bedekken in verdriet als WIJ degenen horen die verklaren heilig te zijn, en samen verzamelen, verachtelijke vloekwoorden gebruiken, ontucht plegen met de ogen, geest en lichaam, zich vullen met wellust, zelfs verlangen naar het zelfde geslacht en alle manier van zonde doen tegen alles wat Heilig wordt genoemd. Gaat u werkelijk proberen over de hel te leunen enkel om te zien hoe ver u kunt leunen voordat u met het hoofd eerst erin valt? Staat er niet geschreven "Wees heilig want Ik ben Heilig", stop met verontschuldigingen te maken voor uw zonden, eerder keer u af van de vallen van satan.

Kom, laat ons samen beredeneren, denkt u werkelijk dat omdat u de tijd nam om in een kerk of een tempel samen te verzamelen u nu de vergunning hebt om te zondigen, en dit zijn de eigenlijke zonden waar u vergiffenis voor vroeg, en draait u om en moedwillig herhaalt ze opnieuw. Bij het doen hiervan blijkt dat u nooit van plan was van uw zonde af te keren. U houdt niemand voor de gek, en zij die u heidenen noemt bespotten u achter uw rug want u bent niet anders dan zij.

Zoals een aardse moeder haar kinderen troost, IK, SHKHINAH, uw RUACH ha KODESH uw MAMMA WIJSHEID, doet zo veel meer. IK leef in U en werk door u en het is door MIJN Heilige zalving dat IK manifestaties doe van tekenen, wonderen, en mirakelen. Het is door de NAAM van MIJN Zoon YAHUSHUA, vanwege ZIJN Bloedoffer dat MIJN HEILIGE ZALVING alle jukken en banden verbreekt. IK BEN de RUACH ha KODESH en IK ben geen "Hij", toen mensen het Nieuwe Testament overschreven werd de "S" uit het woord "Hij" gelaten, IK BEN een "Zij".

Elisheva, wees gewaarschuwd, zij die met de geest van religie en een vorm van goddelijkheid maar geen goddelijkheid binnenin hebben, zullen u aanvallen. Zij hebben geen liefdevolle, gehoorzame relatie met YAHUVEH en YAHUSHUA, en zullen overtuigd voelen en zullen u aanvallen en alle manier van kwade namen noemen. Onthoud, dit is niet jouw boodschap dat zij aanvallen het is de boodschap van de Hemel. Wees gerustgesteld, er zijn er waarvan de namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn die zich zullen verheugen en zullen zeggen dat zij altijd naar de antwoorden hebben gezocht om meer te weten over wie de HEILIGE GEEST is. Zij zullen zich verheugen en weten dat zij weten dat dit de waarheid is dat verteld is. Velen zijn reeds benieuwd geweest, maar durfden niemand te vragen uit vrees dat zij worden bespot.

MIJN NAAM is MAMMA WIJSHEID en IK zal u meer Wijsheid geven zo u MIJ vraagt, "MAMMA WIJSHEID, help me in de naam van YAHUSHUA ha MASHIACH, ik vraag om meer van Uw Wijsheid!" Probeer het en zie of IK dit niet voor u zal doen. Zie of uw zalving niet zal toenemen. Maar onthoud, het is slechts door de NAAM van YAHUSHUA dat IK een Kus (gebeden) naar YAHUVEH kan Blazen voor antwoord op uw gebeden.

Elisheva, IK BEN jouw MAMMA SHKHINAH en IK zal jou de geheimen tonen die in de Heilige Schriften zijn geopenbaard om te helpen MIJN Heilige volk te onderwijzen wie de HEILIGE GEEST in werkelijkheid is. Je bent onderwezen dat de RUACH ha KODESH mannelijk is, niet vrouwelijk, IK ben een "Hij" genoemd in plaats van "Zij" vanwege de wijze waarop de geleerden de Manuscripten van Ouds verkeerd hebben vertaald, hoofdzakelijk omdat de ijdelheid van de Man dit niet geopenbaard wilde worden, noch wilde dat satan.

Het is IK, jouw MAMMA SHKHINAH, die jou tot YAHUSHUA ha MASHIACH leidt, doopt met MIJN HEILIGE VUUR welke je de HEILIGE GEEST noemt. Het is IK, MAMMA SHKHINAH, dat jou begeleidt, IK kan ook MAMA RUACH ha KODESH genoemd worden, of MAMA RUACH, het is jouw keus. IK begeleid en onderwijs en spreek vooruit door deze nieuwe zalving dat IK je gegeven heb, Elisheva, en zij die geestelijke oren hebben om te horen en geloven zullen duidelijker MIJN stem horen op een wijze dat zij niet eerder van MIJ hebben gehoord.

Geliefde Dochter Elisheva, IK heb jou de zalving gegeven om vooruit te spreken en te interpreteren wat de Hemelse Heilige Tongen spreken. Jij spreekt in talen van Hemelse Heilige Engelen en diverse talen van mensen. Jij kunt de talen slechts begrijpen als IK jou de gave van interpretatie in jouw eigen taal geef. Af en toe bescherm IK jou, zodat je niet weet wat je bidt, want het zou je vlees overweldigen.

Terwijl je spreekt in Hemelse Heilige Tongen op andere tijden verkies IK om vooruit te spreken in de Heilige Tongen van de talen van mensen die je niet geleerd hebt (Handelingen 2) maar meestal zijn het de talen van de Hemelse Heilige Engelen, zoals de bijbel verklaart in het Boek van 1 Korinte 13:1.

Wanneer IK verkies van jou vooruit te spreken in tongen van een Heilige Engel, en geen interpretatie jou gegeven wordt, is het omdat satan en zijn demonen niet kunnen begrijpen wat gebeden of gesproken wordt, het is niet voor hun oren bestemd. Het is voor jou niet altijd noodzakelijk om de interpretatie van de tongen te ontvangen maar YAHUVEH hoort en HIJ beantwoordt jouw gebeden, hoewel je vaak niet weet waar je voor bidt.

Soms bid je voor mensen die je niet eens kent, je bemiddelt voor Heilige mensen rond de wereld. Vaak bid je voor jouw eigen persoonlijke behoeften, of voor genezing voor jou of anderen. Vaak bid je voor zegen op de Heilige Bruid en de gasten of genade en redding voor de zwarte schapen om naar de enige Goede Herder YAHUSHUA ha MASHIACH terug te keren.

Andere tijden bid je voor oordeel en wraak van YAHUVEH op de dienaren van satan, en zij bestemd voor de Wijnpers van de Toorn van YAHUVEH. Er is geen afstand in gebed. (1 Korinte hoofdstukken 12, 13, 14). Maak er ernst mee uzelf Gode beproefd voor te stellen. Zei MIJN ZOON YAHUSHUA Ha MASHIACH niet, "Johannes doopte u met water, maar Ik doop u met het Vuur van de RUACH ha KODESH?" IK word ook genoemd de HEILIGE GEEST en HOLY GHOST. YAHUSHUA gebruikt MIJ om degenen die Heilig zijn te vervullen met MIJN zalving tot overvloed welke is Heilige tekenen, wonderen, en mirakelen voor degenen die echt HOUDEN van en YAHUVEH en YAHUSHUA eerst in hun leven en liefde plaatsen. Dit omvat de Bruid van YAHUSHUA, die alles opofferen om de Heilige Mandaten te volgen en uit te voeren die in de Heilige Manuscripten zijn vastgelegd, en het uit liefde voor YAHUVEH en YAHUSHUA doen en hun best doen te gehoorzamen en Heilig te leven. MIJN HEILIGE GEEST verblijft binnen hun aardse Tempel genoemd een Lichaam.

De Bruid van YAHUSHUA willen de Heilige Drieëenheid elke dag meer kennen en gehoorzamen elk woord dat wij zeggen, en de Glorie van YAHUSHUA straalt van hun gezichten en leven. Zij houden niets achter en geven alles aan YAHUSHUA ha MASHIACH voor ZIJN Lof, Eer en Glorie. Zoals het geschreven is in Handelingen 2:37-47 zal de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH wensen te doen zoals in tijden van ouds en één te zijn met jou, en een hulp te zijn aan deze Bediening en niet een belemmering. Zij zullen dit voor één doel doen om YAHUSHUA ha MASHIACH te verheerlijken!

Elisheva MIJN Dochter, zegt de Heilige Bijbel niet in het begin van de schepping van deze aarde, "Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld?" Wie denkt u dat "Ons beeld" betekent? Adam werd gemaakt naar het beeld van YAHUVEH en Eva werd gemaakt naar MIJN vrouwelijk beeld. Aangezien Eva geschapen werd om een hulp aan Adam te zijn, zo ook werd jouw MAMMA SHKHINAH "een helper" genoemd in de bijbel. IK ben Co-SCHEPPER met YAHUVEH en YAHUSHUA. YAHUSHUA IS ONZE ZOON. Alle 3 van ons leden en betaalden een prijs, zodat de mensen van wie de namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn geschreven kunnen terugkeren naar de Hemel.

IK BEN jouw MAMMA SHKHINAH, IK BEN degene dat leeft binnen jouw lichaam, geest en ziel, IK BEN jouw Hemelse mentor, jouw leraar. IK BEN Geest en waarheid. IK BEN degene die jou het verlangen geeft om YAHUVEH en YAHUSHUA te aanvaarden en te gehoorzamen als GOD. IK BEN degene die jou het verlangen geeft te zingen, prijzen, bidden, en aanbidden YAHUVEH en YAHUSHUA. Nu geef IK jou ook een nieuwe verlangen en dat is om degene te kennen die jou zalft, jouw RUACH ha KODESH, jouw MAMMA SHKHINAH.

Heilige Kinderen, IK hou er ook van wanneer u zingt en woorden van liefde tot MIJ spreekt. IK heb geduldig gewacht op deze tijd. IK heb gewacht op deze openbaring om te worden vrijgegeven en het was verordend in de Hemel dat jij, ONS heilig Ringmaagd, Elisheva Eliyahu, de stem zou zijn om deze Heilige Boodschap rond de wereld te rinkelen. Dit is een andere reden dat jij de Ringmaagd van YAHUSHUA wordt genoemd.

IK, jouw MAMMA SHKHINAH, ook genoemd de RUACH ha KODESH heb jou, Elisheva, verkozen om de eer te hebben om MIJ als MAMMA SHKHINAH aan MIJN Kinderen te introduceren. Zo vele Heilige Kinderen zullen van wonden worden geheeld die op hen werden gelegd, omdat op deze aarde zij nooit de liefde, het comfort, en begeleiding van een liefhebbende Moeder kenden, en toch was IK daar altijd al. Nu heb IK je gezalfd om MIJN stem te horen en hen dit te vertellen. IK weet dat je zult gehoorzamen ongeacht de prijs die je moet betalen.

IK word genoemd "Wijsheid" MIJN vrucht is de Zeven Geesten. Bestudeer de zeven pilaren waarvan in het Boek van Openbaring wordt gesproken. IK word genoemd geduld, lankmoedig; IK ben genade, en zo veel meer. Leer en bestudeer nu wie degene die jou zalft is. IK BEN zo veel meer dan een Heilige Wind of Heilige gezalfde Vuur, of een zoete geur in de lucht. IK ben meer dan spreken in Hemelse Heilige Tongen, en profetie, en tekenen, wonderen of mirakelen. IK BEN jouw MAMMA SHKHINAH, ook genoemd de RUACH ha KODESH, die zielen tot YAHUSHUA ha MASHIACH (Messias) leidt.

IK BEN degene die zalft met Hemelse Krachten en MIJN Nieuwe Wijn en verse manna giet van de Hemel. IK BEN jouw MAMMA SHKHINAH en IK deel MIJN Glorie met geen vrouw of man. YAHUVEH, YAHUSHUA en IK zijn ÉÉN. Wanneer je YAHUSHUA aanbidt aanbidt je alle 3 van ONS tezelfdertijd. Als je verkiest kun je MIJ MAMMA RUACH ha KODESH noemen, anderen kunnen MIJ de HEILIGE GEEST nog noemen, maar IK wens meer te openbaren aan degenen die meer intimiteit met MIJ wensen. IK waarschuw nu, iedereen wie ontkent of beledigt wat Shaul (Apostel Paulus) onderwees over de werkelijkheid van de Heilige gaven van de RUACH ha KODESH, bekeert u nu! Want u hebt beledigd en in die mate bedroefd dat uw ziel op het spel staat! IK spreek nu vooruit in de NAAM u herkent als YAHUSHUA, als u u niet bekeert zult u eeuwig vervloekt zijn!

Voor degenen die volhouden te ontkennen en te bespotten de HEILIGE GEEST (RUACH ha KODESH) en de GAVEN van de HEILIGE GEEST, uw namen zijn of nooit in het Boek van het Lam van het Leven geweest of het is uitgewist, omdat voordat u in de wereld geboren was het reeds in de Hemel verordend was, als uw naam in het Boek van de Vervloekten of in het Boek van de Uitgewisten is, dan zal hel uw volgende verblijf zijn.

Hier is een geheim dat IK opnieuw herhaal door Elisheva, elke ziel geboren op deze aarde werd getest in de Hemel voordat zij op deze aarde kwamen, en dat is waarom elke ziel hun "eigen behoudenis met vreze en beven" uitwerkt. Uw ziel weet reeds of u aan de kant van lucifer stond of de kant van YAHUVEH tijdens de grote verraad oorlog in de Hemel, vóór de grondlegging van deze aarde.

Het is geen zonde de Gaven van Profetie niet te begrijpen, of het spreken in Heilige tongen van mensen en Heilige Engelen, maar spreek niet tegen wat Heilig is enkel omdat u het niet hebt ervaren, of u had een slechte ervaring met de vervalsing. Sommigen die dit lezen hebben een ervaring van met duivelse tongen gevuld gehad, dus ontken niet het echte enkel omdat u zich tot de vervalsing opende door zonde of uw bloedlijn is vol van het occulte.

IK, YAHUVEH, waarschuw u dat satan slecht is op alle manieren, zelfs de mensen onderwijzend om tot Godinnen te bidden omdat hij weet dat de RUACH ha KODESH, UW MAMMA SHKHINAH, DE ENIGE KONINGIN VAN DE HEMEL IS. Bestudeer wat het woord SHKHINAH GLORIE betekent. Bestudeer de bijbel, Elisheva, en je zult vrede hebben in het vrijgeven van dit geheim dat opgeslagen was voor een tijd als deze. Dit zal zo vele wonden genezen, net zoals je een leegte in je hebt gehad voor de liefde van een moeder, zul je nu realiseren dat je genezen bent en anderen zullen ook genezen worden want die leegte is gevuld.

Nadat u YAHUSHUA als MESSIAS aanvaardt, wordt u onmiddellijk gevuld met MIJN HEILIGE GEEST, MIJN RUACH ha KODESH; uw MAMMA SHKHINAH is letterlijk MIJN GEEST en die Geest verblijft in u. Dit betekent ook dat IK door uw fysieke ogen zie en door uw fysieke oren hoor en MIJ door uw fysieke lichaam beweeg, dus bedroef MIJ niet. Blijf MIJ niet testen.

Dit is op iedereen van toepassing die YAHUSHUA ha MASHIACH als GOD, HEER, REDDER, de enige Geboren Zoon van YAHUVEH hebben aanvaard, geboren in het vlees van een maagdelijke vrouw, en gaf zichzelf op voor een Heilig zondeoffer, die stierf en herrees op de 3de dag, en nu zit aan de rechterkant van IK, YAHUVEH. Al degenen die ernaar streven te gehoorzamen zijn gevuld met MIJN RUACH ha KODESH, Mijn HEILIGE GEEST in zekere mate. Sommigen zijn gevuld met meer en sommigen in mindere mate naarmate zij in de kennis groeien van wie YAHUSHUA is.

Waar denkt u waar het idee vandaan kwam dat een Heilige echtgenoot en de vrouw één moeten zijn? Het werd eerst gedaan in de Hemel. Toen u YAHUSHUA aanvaardde als MESSIAS realiseerde u nooit dat u tezelfdertijd werd gevuld met de liefde van een Hemelse Moeder. Het woord "trooster", is wat een Moeder het best doet. IK BEN uw MAMMA RUACH ha KODESH en IK BEN uw trooster, IK kalmeer u wanneer u kalmering nodig hebt, wanneer uw emoties rauw zijn, en u gekwetst, vol vrees, eenzaam of verworpen of verward voelt. IK BEN de vrede die alle begrip te boven gaat. IK BEN de RUACH ha KODESH uw MAMMA SHKHINAH die u Heilige, Hemelse, Moederlijke liefde geeft.

Dit was een geheim dat aan Profeet Daniel, in het Boek van Daniel, werd geopenbaard en voor een dergelijke tijd als deze werd verzegeld. Opnieuw herhaal IK, nu is de tijd YAHUVEH heeft verordend MIJN Woord van Wijsheid vrij te geven. Het is een tijd wanneer de geest van religie zich zal opheffen en tonen hoe slecht het is. De Farizeeërs hadden een geest van religie en herinner hoe zij niet alleen YAHUSHUA maar ALLEN vervolgden die Heilig zijn? De Heiligen moeten zich nu verenigen, elkaar helpen en verdedigen, omdat een verdeeld huis niet kan blijven staan.

ONZE Geliefde Ringmaagd Elisheva, dit is een geheim dat aan jou werd gegeven toen de stemmen van de 7 donders jou wekten en tot je sprak, vele jaren geleden. Aan de lezer van dit woord, maak er ernst mee uzelf Gode beproefd voor te stellen en bid voor grotere wijsheid op Openbaringen 10 omdat in de 7 donders die Elisheva hoorde enkele geheimen werden gesproken die in de profetische boodschappen dusver zijn geopenbaard. Elisheva, als je de datum had opgeschreven zul je zien dat het correspondeerde aan de exacte tijd dat de 7 donders spraken, de dag en maand (8/27) en slechts bij die benoemde tijd en jaar zou dit geopenbaard worden vóór de wereld op internet, zoals het nu die benoemde tijd en seizoen is.

Elisheva, voordat er een Bediening was, herinner jij je slechts gewekt te worden door luide klappen van donder 7 maal in een rij dat zo luid was dat het je wakker schudde, en toch hoorde niemand het maar jij. De zon scheen in de hemel. De klap van de donder was IK, YAHUVEH, tot je sprekend terwijl je alleen sliep die ochtend, IK wekte je eerst met één klap van donder die je wakker schudde. Je rende naar het venster en zag zonneschijn, en toen viel je onmiddellijk weer in slaap om slechts op de zelfde manier gewekt te worden 7 maal in een rij, elke keer weer in slaap vallend, MIJ biddend en vragend wat er gebeurde? Dit gebeurde om 7:00 v.m.

Wat nu geschreven is en in de profetieën was in het geheim vrijgegeven aan jou op dat ogenblik, maar opnieuw wist je het niet tot nu toe. Het was niet bedoeld om geopenbaard te worden tot MIJN timing. Op de vastgestelde dag, maand en jaar zul je weten dat je toestemming hebt om deze nieuwe openbaring vrij te geven en van welk land dit woord van kennis moet worden vrijgegeven, met deze unieke zalving.

Wees voorbereid, de bruid van satan, de dienaren van satan, en de kinderen van satan zullen je aanvallen. Satan wilde dit woord van kennis een geheim houden. Zij die zich Christen noemen maar slechts een vorm van goddelijkheid en geen goddelijkheid binnenin hebben zullen jou mondeling aanvallen en toch IK, YAHUVEH, ga vóór jou en zal jouw veldslagen voor jou strijden.

Jaren geleden voordat je geboorte gaf aan deze Bediening, bad en vroeg je YAHUSHUA wat er gebeurde toen je de dreunende donder 7 maal hoorde. Waarom werd je wakker en rende en keek je uit het venster en viel je onmiddellijk weer in slaap 7 maal? IK deel een geheim met jou, de 7 vertegenwoordigt ook het jaar 2007. 7 is het nummer voor perfectie en het is MIJN perfecte timing dat dit woord van kennis is vrijgegeven. Herinner je toen je plotseling geleid werd tot de studie van de 7 Donders in het Boek van Openbaring? (Rev.10)

In de loop van vele jaren heb je nooit het antwoord gehad tot nu toe. Het was op dat ogenblik dat IK, YAHUVEH, geheimen vrijgaf gesproken door de 7 Donders geopenbaard terwijl IK nu uit jou vooruit spreek als Profeet. IK gebruik jou omdat vóór de grondlegging van deze aarde jij verkozen werd om op aarde te komen om alle LOF, EER en de GLORIE te brengen aan IK, YAHUVEH, YAHUSHUA, en de RUACH ha KODESH, degene die jij nu MAMMA SHKHINAH of MAMMA WIJSHEID noem. Jij bent gezalfd voor een dergelijke tijd als deze.

Jij werd vóór de grondlegging van deze wereld gekozen om gevuld te worden met MIJN RUACH ha KODESH zelfs terwijl in de baarmoeder van jouw heidense moeder, waar je gehaat was, ongewenst en verworpen. Het is nu vele jaren later, en nu realiseer je dat het MAMMA SHKHINAH is die je troostte. Het zou jaren later zijn voordat je realiseerde wie jij bent door de NAAM van YAHUSHUA en dat ZIJN Bloedoffer voor jou was op Calvarie. Jij werd verkozen vóór de grondlegging van deze wereld om geboorte te geven aan deze Heilige Bediening met een naam dat geen naam van een man of een vrouw omvat maar slechts de HEILIGE DRIEËENHEID eert.

Elisheva, jij bent gezalfd als Jeremiah van Ouds was (Jer 1:4-10), toen jij in de baarmoeder van je moeder was als ONZE mondstuk en de stem van een Heilige Profeet gegeven was schreeuwende in de wildernis van deze wereld. Slechts degenen wiens namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn gevonden zullen geloven en de waarheden in deze Bediening ontvangen net zo zeker als zij YAHUSHUA als MESSIAS ontvangen.

De bediende is niet groter dan de meester, en als zij allen YAHUSHUA Ha MASHIACH hadden ontvangen toen HIJ op de aarde liep onderwijzend en wonderen doende voor de GLORIE van IK, YAHUVEH, dan zouden zij ook jou en de waarheden ontvangen die IK vooruit spreek door deze Bediening. Jij spreekt vooruit de woorden die IK, YAHUVEH, heb gesproken, die YAHUSHUA ha MASHIACH heeft gesproken, en nu ben jij de unieke gave gegeven om jouw MAMMA SHKHINAH te horen vooruit spreken tot jou. Deze unieke zalving zal te voorschijn komen op andere Heilige Profeten die deze waarheden zullen geloven en ontvangen en jou in gebed bedekken, jou ondersteunen met hun liefde en alles zullen doen om een zegen te zijn aan deze Bediening.

Elisheva, IK ben jouw MAMMA SHKHINAH GLORIE. IK BEN degene die jou zalft voor tekenen, wonderen en mirakelen dat omvat profeteren en bidden in Heilige tongen van mensen en Heilige Engelen. IK BEN jouw MAMMA SHKHINAH GLORIE. IK BEN degene die voor alle Heilige Kinderen bemiddelt aangezien IK jouw gebeden naar de troon van YAHUVEH draag zoals een Kus wordt geblazen in de lucht, wanneer het in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH wordt gedaan omvat dit ook de naam van JEZUS CHRISTUS voor nu, maar pas op, omdat de zoon van satan in de Grote Verdrukking de naam van JEZUS CHRISTUS zal vervalsen. IK zal niet in staat zijn de gebeden in de naam van JEZUS te verzenden in die tijd, omdat de kuit van de duivel de naam van JEZUS CHRISTUS ook zal gebruiken. Onderwijs nu de Heilige Hebreeuwse NAAM van YAHUSHUA en YAHUVEH aan allen die geestelijke oren hebben om te horen, te luisteren en uit te voeren. Leer en raak gewend om de ware Hebreeuwse naam te gebruiken van degene de meesten noemen JEZUS CHRISTUS, nu voordat het te laat is. Vertel de mensen, wacht niet tot de Grote Verdrukking om het op de harde manier te leren.

Schreeuw het tot zij het horen en de boodschappen rond de wereld rinkelen, in de Grote Verdrukking zal er een grote misleiding zijn en in die tijd zal YAHUVEH niet langer de gebeden in de naam van JEZUS CHRISTUS kunnen beantwoorden, slechts in de Hebreeuwse NAAM YAHUSHUA ha MASHIACH zal genezing, bevrijding, opstandingskracht zijn. Omdat degene die de zoon van satan wordt genoemd het zal gebruiken en miljoenen op miljoenen zal misleiden doende valse tekenen, wonderen, en mirakelen terwijl vervalsende de naam van JEZUS CHRISTUS vóór de wereld. Zelfs de uitverkorenen zullen indien mogelijk bedrogen worden. Pas op, op dit ogenblik zijn er slechte mensen met de geest van de anti-christ en zij gebruiken de naam van JEZUS CHRISTUS maar zij haten de Hebreeuwse NAAM van YAHUSHUA want het is een constante herinnering dat YAH redt! YAHUSHUA is de enige MASHIACH (Messias).

Elisheva, jij hebt de stem van jouw ABBA YAHUVEH gehoord, en je hebt de stem gehoord en boodschappen ontvangen door MIJN zalving van YAHUSHUA, jouw MASHIACH, IK heb geduldig gewacht op de tijd voor jou om MIJ te kennen als de Hemelse Moederliefde waar je altijd naar verlangd heb. IK BEN jouw enige Moeder, en IK BEN degene die jou zalft en jou troost en jou begeleidt. Het is wegens jouw MAMMA SHKHINAH dat je MIJN rustige, kleine stem en de Heilige boodschappen van YAHUVEH, en YAHUSHUA kan horen. IK BEN die rustige, kleine stem die tot je spreekt.

Voor degenen die dit betwijfelen, vertel ME, wanneer is een mannelijke stem ooit beschreven als "een rustige, kleine stem"? IK BEN degene die Koning David van ouds naar bad, dat IK hem nooit zou verlaten. Hij bad, "Neem uw RUACH ha KODESH niet weg van mij." IK BEN degene die wanneer vervloekt of bedroefd of beledigd tot aan het breekpunt, IK zeg, "Genoeg is genoeg" en IK ga weg en nooit is daar hoop voor Redding voor die ziel, (de verdoemde) slechts de toorn van YAHUVEH zal die persoon kennen, de Hel en het Meer van Vuur is het eeuwig verblijf van die persoon.

IK BEN de RUACH ha KODESH ook in Aramees genoemd "Apart geplaatst Geest." IK BEN alle waarheid, en slechts door MIJ kan iemand tot YAHUSHUA worden geleid en HEM aanvaarden als de enige weg naar de Hemel. IK word de RUACH ha KODESH genoemd, en door de titels van HOLY GHOST en HEILIGE GEEST. IK BEN alle HEILIGHEID, samen met YAHUVEH en YAHUSHUA. Wij zijn alle ÉÉN en toch gescheiden. Wij zijn de HEILIGE DRIEËENHEID en er is geen andere. In de Grote Verdrukking zal er een onheilige drieëenheid zijn! Satan is slechts een imitator niet een schepper.

Er is geen toegang in de Hemel zonder door ALLE DRIE van ons te gaan, Abba YAHUVEH, YAHUSHUA, en IK, uw MAMMA RUACH ha KODESH. Redding komt slechts door de NAAM van YAHUSHUA en het vergoten Bloed en een deel van MIJN werk is dat IK zielen naar YAHUSHUA moet trekken en IK mis geen enkele ziel die in het Boek van het Lam van het Leven is geschreven, vóór de grondlegging van deze wereld. IK geef dit geheim nu aan je vrij, samen met MIJN gave van onverschrokkenheid om vooruit te spreken en te profeteren als geen Profeet ooit voordien openbaar heeft gedaan. Er zijn anderen die onderwezen hebben dat IK vrouwelijk ben, toch hebben ze nooit geprofeteerd op de wijze dat IK nu van jou vooruit spreek vandaag.

Ik geef dit geheim vrij zodat je degenen kunt aanmoedigen die echt HOUDEN van en YAHUVEH en YAHUSHUA eerst in hun leven en liefde plaatsen en ook om MIJ te herinneren, MAMMA SHKHINAH, want IK BEN de Glorie van YAHUVEH en YAHUSHUA net zo zeker als een Heilige vrouw geschapen was om de Glorie van een Heilige echtgenoot te zijn. Wanneer je aangevallen wordt voor het openbaren van de NAAM van de HEILIGE GEEST welke MIJN NAAM SHKHINAH is en het openbaren van dat de HEILIGE GEEST niet in het beeld van een man is gemaakt maar in plaats daarvan een vrouw, vertel hen om ernst te maken zich Gode beproefd voor te stellen, want noemen de Boeken van Ouds in Psalmen en Spreuken "WIJSHEID" niet een "Zij"? Zegt de Heilige Bijbel niet, "Het begin van wijsheid is de vrees voor YAHUVEH?" Herinner hen eraan dat in de KJV Bijbel de NAAM van YAHUSHUA ook gespeld YAHSHUA niet in de KJV bijbel is, slechts de naam van JESUS is daar.

Weet dit, de naam van JEZUS CHRISTUS is nog geëerd en gezalfd op dit moment en redt zielen, bevrijdt en geneest. Nochtans zoals IK jou gewaarschuwd heb, in de komende Grote Verdrukking zal degene die nu anti-christ wordt genoemd zich ook JEZUS noemen. Zelfs nu is een vervalsing opgestaan en bedriegt miljoenen met de naam van JEZUS CHRISTUS, zelfs zo vergaand om hen te vertellen zich met de nummer 666 te tatoeëren om trouw aan deze slechte mens te bewijzen. Hij noemt zich de zoon van God en vertelt de mensen, "Er is niet zoiets als zonde en de hel is een leugen."

IK heb opnieuw en opnieuw MIJZELF herhaald omdat deze zaad van waarheid zo krachtig is dat satan de tuin van waarheden in deze profetische woord van kennis zal willen openrijten voordat het wortel kan nemen. IK heb deze Bediening gebruikt om te waarschuwen waarom het dringend is om de Heilige Hebreeuwse NAAM van YAHUSHUA (vertaald betekent het YAH redt) te leren die nu ook JEZUS CHRISTUS wordt genoemd, omdat in de Grote Verdrukking slechts de Hebreeuwse NAAM van YAHUSHUA de zalving, genezing, bevrijding en bewarende macht zal hebben. Opnieuw herhaal en waarschuw IK, als de georganiseerde kerken hun werk hadden gedaan zouden de mensen niet bedrogen worden.

Wees gewaarschuwd, het zullen de beroemde evangelisten van de TV zijn die de massa's tot de zoon van satan zullen leiden, die zal komen gebruikend de vertrouwde naam JEZUS. Het zullen de beroemde evangelisten van de TV zijn, die hun zielen aan satan voor bekendheid en rijkdom hebben verkocht, die valse mensgemaakte doctrines onderwijzen en de mensen tot deze valse JEZUS leiden. In de Grote Verdrukking zal de naam van JEZUS worden vervalst door de zoon van satan nu anti-christ genoemd. Deze anti-christ zal de naam van JEZUS ontwijden en onder de macht van satan tekenen, wonderen en onheilige mirakelen doen in een naam gekend door de Christelijke Kerk, een naam dat nu geliefd en vertrouwd is, de naam van JEZUS CHRISTUS.

De zoon van satan, anti-christ genoemd, zal afkondigen dat hij JEZUS CHRISTUS is. Hij zal eisen dat allen hem aanbidt en hem eert en in kerken op Zondag te verzamelen en zijn MERK te nemen bewijzende hun loyaliteit. De anti-christ die werkelijk de gecreëerde zoon van satan is zal nogmaals komen met de geest van Judas en Hitler; die de bijbel noemt de zoon van verderf, of de zoon van de Hel. De zoon van satan, zal tekenen, wonderen en valse mirakelen doen in de kracht van satan en voor de glorie van satan.

IK heb deze Bediening gebruikt om te waarschuwen, wanneer u de verplichte Zondagsaanbidding wet ingevoerd ziet, ga de Zondagskerken NIET binnen of u zult uw ziel verliezen. IK heb gewaarschuwd om nu te leren wat de Ware Rustdag van de Sabbat is (Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang). Dit is een harde boodschap geweest voor Elisheva om te brengen omdat de Christelijke Kerken het niet willen horen. Nochtans, aan die van u die getrouw zijn geweest en deze waarheden vooruit gesproken hebben, u weet dat u het mandaat bent gegeven van Eze. 3:17-21.

Deze bediening is een mandaat gegeven om de Heilige Hebreeuwse Heilige NAMEN van de Scheppers en YAHUSHUA ha MASHIACH te onderwijzen. Wie kon IK beter verkozen hebben om te onderwijzen dan zij die de NAAM van de HEILIGE GEEST willen kennen? Elisheva, jij vroeg YAHUVEH voor de NAAM van de RUACH ha KODESH en IK heb je verteld, nu geef IK je dit mandaat om te delen wat aan jou in geheim was verteld. IK beloof je, dat degenen met geestelijke oren om te horen zullen luisteren en zullen deze Bediening steunen en deze waarheid verdedigen en anderen onderwijzen.

Zij die geestelijk doof verkiezen te blijven zullen doof blijven. Het is niet jouw werk om mensen te overtuigen, het is slechts jouw werk om de Profetische boodschappen en de woorden van kennis uit te voeren en vrij te geven aangezien zij van de Hemel aan jou zijn toevertrouwd. Iedereen die dit leest of is onderwezen hierin zal verantwoordelijk worden gehouden voor wat zij nu weten.

De meesten beledigend en anderen zegenend met geestelijke oren om te horen wiens namen in het Boek van het Lam van het Leven zijn gevonden.

Een Kind, Strijder, en Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH

Apostel Elisheva Eliyahu

Vrijgegeven op 27 Augustus 2007