Ben je zelfvoldaan in je eigen verlossing?


October 4, 1998

Net zoals in de dagen van Noach spotten de mensen en ook op 4 oktober 1998, maar dit zal YAHUSHUA er niet van weerhouden terug te keren voor ZIJN Bruid!

De Heilige Geest en de Bruid zeggen: "Kom, Heer YAHUSHUA, kom!" YAHUSHUA heeft een uitweg voor zijn geliefde Bruid zijn kinderen en dienaren! Gewoon geloven, zal hij een uitweg te bieden!

De hemelen kronkelen en werken als ze de Zoon van GOD YAHUVEH voortbrengen! YAHUSHUA komt eraan! Lees de tekenen van de eindtijd! Kijk omhoog, onze verlossing komt dichterbij! Lees dan 'Maak je klaar voor een schok, Gabriel heeft de Shofar Horn al geblazenHorn'. De Bijbel zegt dat de discipelen getuige waren dat YAHUSHUA opsteeg in de wolken, dus we zullen HEM zien terugkeren vanuit de wolken! Ben je klaar? Of maak je deel uit van de Bruid van YAHUSHUA Messias die zich in een diepe spirituele coma bevindt! Word vandaag nog wakker! In de NAAM van YAHUSHUA MESSIAS of ben jij de Valse Bruid! Verander je kleding en doe YAHUSHUA's gewaad van wit aan, ZIJN gerechtigheid en niet onze! Onze gerechtigheid is, zoals de Bijbel zegt, als vuile vodden vergeleken met YAHUSHUA'S volmaaktheid en heiligheid!

De geluidsgolven zijn tot nu toe geblokkeerd! Een oorlog met satan en zijn demonen wordt in de hemelse gewesten gevoerd! Maar alleen voor een afgesproken tijd! De eerste geluidsgolven waren om de profeten te waarschuwen en slechts door een beperkt aantal mensen te horen, die dan aan mij of de andere profeten zouden zeggen dat ze vrijmoedig genoeg zijn om het uit te spreken!

De volgende keer zal de bruid van YAHUSHUA MESSIAS het horen! YAHUSHUA gaf me een visioen toen ik aan het telefoneren was met een andere profeet in Hawaï, genaamd Barb, dit was 3 oktober 1998, we waren onder de zalving en hadden preek via de telefoon toen ik haar belde. De Heilige Geest liet me een visioen zien van twee Bruiden, één ligt in bed en zij is gekleed in witte bruidsjurk wachtend op haar Bruidegom YAHUSHUA! Ze is verheugd over het reukluchtje geparfumeerd en mooi met haar mooiste juwelen.

De andere bruid is in een bleek witte verschoten bruidsjurk. En zij is een stank in de neusgaten van YAHUSHUA! Zij wacht ook, maar HIJ komt niet voor deze valse bruid! Dit is de ongehoorzame kerk. Dit is onverschillige kerk, als YAHUSHUA komt, komt hij, maar niet voor deze kerk! Dit is de kerk die van mening is dat abortus en homoseksualiteit niet beledigend zijn in de ogen van de ENIGE die schreef dat het een afschuw is in YAHUVEH's ogen! Toch citeren ze dezelfde Schriften, prediken uit dezelfde Bijbel en zeggen in de naam van YAHUSHUA Messias en toch zegt de Heer YAHUSHUA dat het een stank in zijn neusgaten is! Dit zijn niet mijn woorden, maar de woorden die de Heilige Geest mij op 3 oktober 1998 gaf.

YAHUSHUA zal niet bij je komen zoals jullie nu zijn! Jullie nemen offers op en gebruikt het voor jullie eigen persoonlijke voldoening. Jullie noemen jezelf een GOD en predikt leer van duivels. Jullie zijn in de ether en velen zijn beroemd. Jullie prediken dat YAH een God van Liefde is, maar spreek nooit over de kant dat GOD Almachtig is in toorn en oorlog. Jullie spreken van positieve dingen die jeukende oren willen horen. Zelfs geloven jullie in de hemel, maar julie durven niet te waarschuwen voor de hel of berouw te hebben en je afkeren van je zonden! Ministers het bloed van de niet-geredden zal op uw handen zijn!

De Heer YAHUSHUA maakte me wakker omdat hij zei dat zo weinig christenen gingen luisteren naar de waarschuwing op de hell pagina en ze dachten niet dat ze het liedje, dat me gegeven was van een echte burger in de hel die nu gezongen wordt, moesten horen. Bijna 7 jaar geleden deed YAHUSHUA wat de rijke man die naar de hel ging vroeg aan YAH om te doen, en dat was om een persoon uit de hel terug te sturen om zijn broeders te waarschuwen hoe verschrikkelijk de hel is! YAHUSHUA gaf me een open visioen van het eerste niveau van de hel! Ik hoorde het lied gezongen worden door een gevallen prediker van YAHUSHUA Messias. Een man die nooit terugkwam naar de reddende genade van YAHUSHUA Messias!

Er is geen schoonheid in de hel van welke aard dan ook. Zelfs Liberace speelt in de hel. YAHUSHUA vertelde me dat. Sorry, Liberace is niet in de hemel. Maar hoe weinigen zullen luisteren. De beste zanger zingt en is lelijk in de hel! Geen schoonheid in de hel van welke aard dan ook! Dit overkwam mij op 9 maart 1992 en het liedje heeft in mijn la gelegen tot deze afgesproken tijd!

Als je iemand kent die suïcidaal is stuur hem dan omwille van zijn ziel naar deze link. YAHUVEH vertelde mij, toen ik het hem vroeg, dat als wij als christenen zelfmoord plegen, waar deze persoon dan heengaat. Hij vertelde me net woorden die ik me nog steeds herinner: "Je zult verschijnen voor een boze JEHOVAH!" (Lees Elisabeth's Getuigenis)

YAHUSHUA zei dat de gemeente die hier komt, ZELFVOLDAAN zijn in hun eigen Redding en egoïstisch denken dat ze niet hoeven te horen wat YAHUSHUA me vertelde om de wereld te vertellen. Maar wat ze niet realiseren is dat iemand die ze kennen een burger in de hel zijn. Wie zal het zijn? Welke vriend? Welk familielid, zelfs verre familie? Welke buur? De last zou groter moeten zijn voor jou, nadat je de gruwel van het lied hebt gehoord en de uitleg over wat ik heb gezien en gehoord!

Ik betaalde een prijs met mijn gezondheid om dit lied naar de wereld te brengen door de zalving van de Heilige Geest. Ik werd erg ziek en dacht dat ik dood zou gaan door een glimp van de hel op te vangen. Op de 10de dag zei YAHUSHUA: "Zing dit lied nu." Je zult mijn stem horen klinken als de duivel die treitert! Demonen spotten! Zielen die schreeuwen van pijn! Er werden echte woorden gezongen die ik nu in hel hoor. Waarom schrijven de pastors me niet en zeggen ze dat ze dit naar hun gemeente zullen brengen?

Niemand heeft het tot nu toe gedaan. Ik word beschuldigd van trots door mijn vijanden. Toch vertel ik je dit, ik heb de zalving gekregen om evangelieliederen door de Heilige Geest te zingen en te schrijven. Toch heeft geen enkele van de prachtige liedjes, gezongen op een normale stem, de belofte die dit lied heeft. Minstens een miljoen zielen zullen naar YAHUSHUA komen na het horen van dit lied. De verworpene zal lachen en bespotten. Hun namen werden nooit gevonden in het boek van het Lam van het leven! Jeremia 6: 27-30

Maar degenen die meer dan alleen YAHUSHUA's liefde nodig hebben om hen te dwingen zoals het verklaart in het boek Judas in de Bijbel, sommigen komen door angst! Ik kan je niet bang maken om in de hemel te komen, maar als je iemand kent die uit de hel weggejaagd moet worden, kopieer en stuur je deze uitleg en het liedje naar hen! Ik heb mezelf als een dwaas laten overkomen omwille van YAHUSHUA Messias, zodat zielen gewaarschuwd zouden worden, waardoor zij niet in hel zullen belanden. Veel pastors willen niet beledigend overkomen en zullen daardoor niet onderwijzen. De Bijbel zegt duidelijk: "Jakob heb ik liefgehad, Esau haat ik!" Ja, YAH haatte sommige mensen. Farao werd geschapen voor de toorn van YAHUVEH! Pastors predikt de waarheid, u wordt ter verantwoording geroepen.

Robert Schuller jij in je Kristallen Kathedraal en het leven ziet er zo prachtig uit als je glimlacht, nog nooit iemand beledigd. Maar ik zeg je dat je daden de Here YAHUSHUA niet behagen! Heb berouw vandaag! Verander het gebroken wit kledingstuk en doe de bruiloftskleedjas van YAHUSHUA aan! Sprankelend wit! Je gebeden zijn slap en je bidt zegeningen over onze politieke leiders en het maakt niet uit of zij het Koninkrijk der Hemelen beledigen. Ja, ik bid ook voor onze leiders dat zij zich bekeren zodat zij niet naar de hel gaan. Jullie offers zijn een stank in de neusgaten van YAHUSHUA en YAHUVEH. Heb berouw vandaag!

Wees heilig zoals YAHUSHUA, YAHUVEH en de HEILIGE GEEST Heilig zijn! Het grootste deel van de Bruid van YAHUSHUA Messias ligt in een Spirituele coma. Als YAHUSHUA op Rosh Hashana zou zijn gekomen, hoe weinigen zouden terug naar huis worden gebracht. Bekijk de tekenen in de hemel zoals eerder, het schreeuwde de komst van onze redder YAHUSHUA, toen hij werd geboren. De ster werd gegeven als een teken, dus kijk naar de hemel en weet dit. Als we al deze dingen zien gebeuren "Kijk omhoog onze verlossing komt echt dichterbij!"

De Heilige Geest heeft me gisteravond 4 oktober 1998 in de vroege ochtend iets getoond. Zelfs de Opname zal worden nagemaakt door satan. De regering zal UFO en straling gebruiken, om de reden dat de doden in Christus YAHUSHUA opstaan. Satan zal ook een leger van doden hebben. Lees de profetie " Maak je klaar voor een schok Gabriel heeft zijn hoorn al geblazen." Er is een Tijdsverloop. Pas op voor de valse vervoering. UFO's zijn echt, maar ze komen uit de hel. Ontvoeringen hebben al plaatsgevonden. De volgende stap zal zijn dat een massa mensen verdwijnt! Het is later dan we denken.

Apostle Elisabeth (Elisheva) Elijah