Verlossings gebed

Hoe de GRATIS gift van eeuwig leven te erven!

Over ons

AmightyWind spreekt met de wereld in meer dan 25 talen. We verdedigen de bijbelse waarheid. Wij brengen u updates over de nieuwste evenementen wereldwijd.

Contact Informatie

© 2018 Amightywind Ministry

Deze geschriften kunnen gratis worden gekopieerd.Ze zijn niet bedoelt om te bespotten, te belasteren, te smaden of op een webpagina geplaatst te worden, noch in iets dat wordt verkocht. Voor gebruik buiten deze grenzen is schriftelijke toestemming vereist. Alle rechten voorbehouden.