Verlossings gebed

Hoe de GRATIS gift van eeuwig leven te erven!