Ja, vijanden. Beschouw jezelf als gewaarschuwd! Niet zeker of we weten wie je bent? YAHUVEH (GOD) speelde met jou. Dit is van de nacht van Pinksteren 2015.

Dit is tegen occultisten die zich voordoen als een van ons. Ik heb het niet over degenen van jullie die onze broeders en zusters in YAH zijn. Ik hou van jullie allemaal en ik spreek over diegenen die ons in het geheim aanvallen.

Elisabeth: We waarschuwen mensen dat 'Smalis de weg naar de hemel, en breed is het pad naar de hel' (Matt 7:13). En satan is echt boos omdat hij niet kan voorkomen dat deze Bediening blijft groeien - hij kan het niet voorkomen.

Waarom? Omdat het behoort tot ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA en onze KOSTBARE KOSTBARE RUACH HA KODESH!

Ik neem het krediet helemaal niet op. Het is onmogelijk dat ik jullie allemaal bij elkaar heb gebracht. Het is onmogelijk dat ik 27 talen heb kunnen voort brengen. Er is geen enkele manier dat ik iets heb kunnen doen! Alles wat is gedaan!

Alles wat ik heb gedaan, was gewoon gehoorzamen en een website opzetten. En daar de Profetieën plaatsen en ik vertrouwde volledig op de Zalving, omdat het de Zalving is die de jukken en slavernij verbreekt (Is 10:27). Het is de zalving die uit deze bediening spreekt.

En ABBA YAH deed de rest.

Wij heffen de Naam van YAHUSHUA op om alle mensen nabij te brengen, maar weten jullie, zoon en dochter? Zelfs de vijanden voelen zich aangetrokken tot deze Bediening. Ze worden aangetrokken, zodat ze geen excuus te hebben. Ze worden aangetrokken.

Syl: En voor hun oordeel.

E: voor hun oordeel. En vernietiging (Rom 9).
Ze zouden beter af zijn - als mensen deze Bediening niet leuk vinden, als ze niet willen horen wat we prediken, oh mijn god, waarom doen ze de moeite om te blijven?
Kunnen ze niet zien, dat het is een valstrik is, voor degenen die binnensluipen, en jongen we hebben ze - mijn e-mails hebben ze nu - en ik zeg VADER - wat moet ik met deze persoon doen?

Jullie beiden weten het, en alle Y.D.S. weten het. We weten het van tevoren. De vijanden zijn binnengeslopen. "Oh, maar ik hou van je mamma. Oh! Ik ben de profetieën aan het lezen, mamma! '

Ja, juist. [Sarcasme].

Goed, we weten - we weten wie echt door satan is gestuurd om te proberen ons van binnenuit te verdelen. Niet kinderen? Wij weten. Denken jullie dat je ons voor de gek kunt houden? Denken jullie nu echt dat jullie me voor de gek houden door jullie updates!
En jullie zullen hiernaar luisteren. Jullie weten het wel.

Jullie kunnen maar beter rennen! Jullie kunnen maar beter rennen! Jullie kunnen beter rennen zolang jullie nog kunnen!
Ik wil geen dagelijkse updates - ik wil jullie leugens niet.

Ik weet het, en degenen die luisteren, en "YAHUSHUA'S demonen stompers" weten wie gestuurd is om het spel te spelen dat zij een van ons zijn.

We hebben niets gemeen met satan. We haten satan. We haten het kwaad. Moet ik degene niet haten die jou haten?
Ja, ik zou hen met een perfecte haat moeten haten (Ps 139: 20-21).

Raad eens wat verworpen vijanden? Wij haten jullie (2 Kron 19: 2; Ps 31: 6; Ps 119: 158; Spr 29:27; Rom 9:13). Horen jullie mij? We haten jullie.

We haten de werkers van ongerechtigheid die vastbesloten zijn om de heiligen van YAHUSHUA te vernietigen. We haten jullie. Maar het is niet alleen onze haat. Het is een haat van ABBA YAHUVEH. Het is een haat van YAHUSHUA HA MASHIACH! En het is een haat van de RUACH HA KODESH, HEILIGE GEEST (Rom 9:13; Ps 11: 5; Spr 6: 16-19; 8:13).

En je hoort het in mijn stem. Dus jullie, die mij de e-mails schrijven, jullie die denken erin te sluipen - wij kennen jullie! We kennen jullie.

Ren zo lang als je nog kunt. Stop met het spelen van jullie spelletjes. Jullie spelen 'Russian Roulette' met jullie ziel en YAHUVEH speelt met jullie. En mijn instructies zijn: "Stel deze persoon of personen nog niet bloot", omdat we met jullie moeten spelen. We moeten jullie laten denken dat we niet weten wat jullie doen.

Maar wat jullie niet weten, is dat elke vloek, elke betovering, elk ritueel dat jullie tegen ons stuuren - elke astrale projectie - wanneer jullie je kwaad uitvoeren, ABBA YAHUVEH zal elk kwaads wat jullie hebben gedaan, recht in jullie eigen gezicht terug sturen!

Op deze Pinksterdag vertel ik de vijanden dat jullie beter kunnen rennen zolang jullie nog kunnen.

Wil je me zien in een video ?! Wil je een 'live'-video? Oh ik zal je vertellen wat je krijgt. ABBA YAH vertelde me ...

Kijk, ik heb een geestelijke Staf van YAH'S Toorn die mij werd gegeven in het 6e jaar van mijn redding, en HIJ vertelde me dat ik een gebed zal opzeggen, en ik zal die Staf van Toorn opheffen. En wee u vijanden, want jullie zullen niet meer zijn, dus ga zo door.

Ga je gang, ga door met je vervolging. We hebben een Woord dat nog niet is vrijgegeven, waar ABBA YAHUVEH zei: "Maak MIJN dag."

Je zult het uiteindelijk wel horen. Zie, ik ben er niet om jullie te vermaken. Ik ben zelfs niet hier [nu] om jullie naar YAHUSHUA te leiden. We hebben de gebeden al gezegd en VADER zei: "Werp uw paarlen niet voor de zwijnen (Matt 7: 6). Ze zijn verworpen "(Jer 6:30; Rom 1:28; 9; 2 Cor 13: 5; 2 Cor 3: 8; Tit 1:16; Heb 6: 4-8).

Dus jullie houden niemand voor de gek. Al denken Jullie van wel. Dus ik spreek tot de "vijand" - en jullie weten wie jullie zijn - op deze dag van Pinksteren, vol met de zalving van de RUACH HA KODESH, en ik zeg dat jullie beter kunnen rennen zolang jullie nog kunnen.

Jullie kunnen maar beter van dat internet afstappen! Jullie kunnen maar beter stoppen met het schrijven van die e-mails aan mij, proberen te doen alsof je iemand bent die je niet bent.

Ik weet al dat jullie ABBA YAHUVEH haten. Ik ken al de meerdere persoonlijkheidsstoornissen die je hebt, die zich ophopen in legioenen van onheilige demonen.
Natuurlijk zijn alle demonen onheilig, dat klopte niet eens. Ik probeer alleen maar te zeggen dat niet iedereen met MPD, niet iedereen, gevaarlijk is.
En er bestaat echt een psychische aandoening, maar er bestaat ook echt een satanisch legioen van demonen.

En deze persoon heeft legioenen van demonen. En ze komen naar ons als man zijnde. Ze komen naar ons als vrouw zijnde.

En zoals ik al zei, ik voel me gewoon geleid om hen te waarschuwen dat ABBA YAHUVEH zegt: "Vandaag, op deze Pinksterdag, kunnen jullie maar beter rennen zolang jullie nog kunnen!" Omdat we het niet accepteren - we accepteren jullie vloeken niet. Wij accepteren jullie rituelen niet. Julie weten dat we zelfs necromancers hebben [die ons aanvallen].

Weet jij dat? Ze doen zelfs necromancy en proberen me te vermoorden. Dit is ongelofelijk. Dit is ongelooflijk [hoe extreem dit is].

En VADER, ik dank U en ik prijs U dat er niet één Y.D.S. is geschaad! Niet één Associate Minister! Dat U ons werkelijk onder de Schuilplaats van UW Vleugels zet als Psalm 91! We hebben echt een krachtveld dat onzichtbaar rondom ons is, genaamd het Bloed van YAHUSHUA. We staan in de volledige wapenrusting van Efeziërs 6 en het gaat nooit, het gaat nooit af.

Ik weet dat er een paar kerken zijn, welnu er waren Pinksterkerken die me zouden vertellen: "Elke dag leg je je helm van verlossing op en je borstplaat van gerechtigheid" - jullie kennen allemaal Ephesians 6 Pantser.

Nee. YAHUSHUA vertelde me: "Deze wapenrusting komt nooit af!" Ons schild van geloof komt nooit naar beneden! Juiste kinderen?

Syl: Amen, we hebben het altijd nodig.

E: We nemen het niet af!

S: Ja en dat is terwijl we Heilig blijven leven.

E: Amen, dat is de sleutel. Dat is de sleutel.Omdat nu in deze Eindtijdgeneratie er zo weinig, echte HEILIGE GEEST gevulde kerken zijn, die mensen zullen leren wat zonde [echt] is.Ze zullen het echt niet doen.Ze zullen hun gemeente echt niet vertellen dat ABBA YAH zegt: "Wees Heilig zoals IK BEN Heilig" (1 Pet 1:16; Lev. 11:44).

We hebben de RUACH HA KODESH in ons. We hebben geen excuus om de Tien Geboden te verbreken. We hebben geen. We weten wanneer we veroordeeld worden en je kunt maar beter op je gezicht vallen en je bekeren als je een van de tien geboden overtreedt. Wij zijn gebodshouders en dat is waarom satan deze Bediening haat.

Wij prediken een gebodsbewaarder te zijn (1 Joh 5: 2-3, Johannes 14:15; Op 12:17; 14:12). Juist?
S: Juist. En het is de overtuiging die er is - die komt van deze Bediening, die de vijanden haten.

E: Oh ja! O ja! En dat is hoe het komt dat iedereen die veranderd is in een Judas, rent!
Eerst probeerden ze ons te vernietigen en ze proberen ons nog steeds te vernietigen, omdat ze niet Heilig konden leven. En ze proberen ons te vernietigen omdat ze dat het niet konden - ze werden blootgesteld. Ze zouden dingen zeggen als "oh ja, ik geloof de profetieën", totdat ze een profetie voor zichzelf ontvingen van berisping! Ze hadden geheime zonden waarvan ze niet wilden dat iemand het wist.

S: En jaloers zijn op de liefde die we voor elkaar hebben in deze Bediening ...

E: Ja! Er is nog iets. We behoren elkaar te kennen, zei YAHUSHUA, door de liefde die we voor elkaar hebben (Joh 13:35). En de liefde is zo sterk. Wanneer ik deze e-mails krijg, kinderen - oh mijn god - vooral, ik ga gewoon zeggen van de Chinezen.

Ik weet niet wat het is om de Zalving voor deze dierbaren [uit China], maar ze zijn zo nederig en ze zijn zo mooi.

En natuurlijk is de duivel naar de Chinese bediening geslopen omdat het boek [Geheimen van de HEILIGE GEEST] op het punt staat te worden vrijgegeven: een groot argument om de [heilige] namen te spellen. Het was gewoon een afleiding om te voorkomen dat het boek werd vrijgegeven; valse visies en woorden om de geassocieerde ministers aan te vallen, maar ze raken mij niet aan - dat is wat zo ironisch is; ze willen nog steeds de profetieën claimen [als waar] en sommigen proberen zelfs te beweren dat de [AmightyWind] profetieën van hen zijn.

Weten jullie dat anderen zelfs ons Heilige Wapen, ons Heilige Zegel nemen en beweren dat het van hun is?

De dingen die we zijn tegengekomen!

En toch is er een echte Bruid van YAHUSHUA in de Chinese - ik zal niet alleen Chinees zeggen - ik zeg de hele Aziatische bruid. En de Zalving, wanneer ik hun e-mails lees, springt van de pagina's! De nederige, mooie GEEST die zich in deze mensen bevindt, is gewoon geweldig.

Dus we hebben de valse, zoals we die hebben in alle verschillende talen. [Daar is] de vervalste bruid.

S: Maar dit toont je het werk dat ABBA YAH aan het doen is, want dat is hoeveel de duivel vreest wat YAH aan het doen is.

E: Amen. Dat is precies goed! Maar ABBA YAHUVEH is zo geweldig! HIJ is zo geweldig! Omdat onze Chinezen - het Chinese ministerie en het Aziatische ministerie - ik het allemaal als één wil noemen - is de Aziatische bruid uitgeroepen.

De Portugese bruid is geroepen. De Poolse bruid is opgeroepen. De Spaanse bruid - ik kan ze niet eens allemaal opnoemen.

En we zullen boeken hebben en er zullen e-boeken zijn en die de vertalers in al deze verschillende talen hebben geschreven. Ze hebben zo hard gewerkt om deze vertalingen te schrijven.

En vijanden, maak jullie klaar voor een schok! De profetieën staan ook op het punt om [als boeken] te worden vrijgegeven in YAH's Timing.

Maar er gebeurt zoveel achter de schermen. Ik heb een gloednieuwe aankondiging die de vijanden zal laten beven, op de Pinksterdag voor de wereld zal het worden opgenomen en dat is dat we op het punt staan om onze eigen radioshows te doen ...
Vandaag is het begin, mijn audio - ik denk dat je ze blogs kunt noemen omdat ik nog steeds niet weet hoe ik ze moet noemen.

Ik zei ABBA: "Hoe ga ik dit doen?"

Jullie weten [gisteren kwam er een woord]. Het was een privé-woord. (En de mensen begrijpen het niet, er zijn er duizenden geweest - en jullie zijn allemaal getuigen, en in het bijzonder de geassocieerde ministers Kathrynyah en Adam, duizenden profetieën die zijn gegeven en zo velen van hen zijn voor privé.) En er kwam een woord voort voor een van onze geliefde jeugdministers in de richting van zijn leven - YAH's richting met betrekking tot zijn carrière.

En we ontvingen allemaal een frisse nieuwe zalving en "YAHUSHUA'S demonen-stompers" ontvingen een frisse nieuwe zalving. En dit is bewijs van het vandaag.

Dit is het bewijs vandaag als ik de radio-uitzendingen aankondig die zeer binnenkort zullen beginnen. En dit is het begin. Dus vijanden, jullie kunnen ons niet buitensluiten. Wat jullie ook doen!

YAHUSHUA zei: "Wanneer jullie proberen [deze] Profeet het zwijgen op te leggen, zal zij alleen nog maar luider gaan schreeuwen!"

Iedereen die ons schrijft en aanmoedigt, laat ons weten hoe hun leven veranderd is. En vertellen ons, blijf doorgaan, stop niet, luister niet naar de leugens die de vijanden zeggen. YAHUSHUA werd ook vervolgd.

En ze moedigen ons aan om door te gaan. En de reddingsrapporten die er uit voortkomen!

Dus is het een wonder dat de duivel gek is. Is het een wonder dat hij alleen zijn mensen domme video's kan laten maken vol lasterlijke, godslasterlijke leugens? Ze kunnen ons door hun video's verwonden, denken ze. En ons pijn kunnen doen via hun toetsenbord - Wat gaan zij doen? Ons dood typen?

De vloeken keren terug naar hun eigen gezicht voor degenen die in het occulte zitten. We ontvangen de rotzooi niet. Het stuitert gewoon af op het Bloed van YAHUSHUA. Meteen terug in hun gezichten!

S: Amen! Mail niet gewenst.

E: Ja. [Lachend.] Dat is wat ABBA YAH me lang geleden vertelde. HIJ zei: "Het wordt spam genoemd." We hebben het niet verzonden. En alles wat we doen is het terugsturen. "E-mail ongewenst." Een hele lange tijd geleden, dat is precies wat HIJ zei - eigenlijk was het Woord "Terug naar de afzender".