Menora tijdens de acht dagen van Chanoeka!


Begin met het klikken op het dagnummer van Chanoeka waarvoor je een kaars wilt aansteken. De kaars in het midden is al aangestoken, het vertegenwoordigt YAHUSHUA HA MASHIACH, Het Licht van de Wereld!


Alle andere kaarsen worden aangestoken vanuit de 'Shamus', de middelste kaars
Het vertegenwoordigt YAHUSHUA, het licht van de wereld

(Johannes 8:12;Johannes 9:5)

Wat is de Shamish?

Nadat de tempel was gevonden, werd de tempelmenora verlicht. Het zou nooit gedoofd worden, maar er was slechts genoeg olie voor één dag. Het duurde acht dagen om meer olie te verkrijgen. Toen ze met de olie terugkwamen, brandde tot hun verbazing de lamp nog. We steken kaarsen aan in onze Chanoeka menorah voor acht nachten om dit wonder te herinneren. De kaars die het hoogste op de menora staat, wordt de sjamis genoemd. Het wordt gebruikt om tijdens Chanoeka de andere kaarsen aan te steken. Het symboliseert YAHUSHUA, het licht van de wereld! De eerste nacht van Chanoeka steken we de dienaar aan en gebruiken deze om steeds een andere kaars aan te steken. De tweede nacht worden de shamish en twee andere kaarsen aangestoken, enz. Enz., totdat op de achtste nacht alle negen kaarsen (inclusief de Shamish) branden.

Kaarslicht voor Chanoeka - Hoe de Menorah aan te steken
[1] Ten eerste, steek ALLEEN de Shamash aan en zeg dan rechtstreeks de Hanukah Zegeningen hieronder.

[2] Na de zegeningen, steek de Hanukah-kaarsen/lonten aan voor die specifieke nacht en lees of zing Hanerot Hallalu.

[3] Als laatste, zing Maoz Tzur - Rock of Ages.

Om de Hanukah-lichten voor de Menorah voor elke nacht aan te steken, "begin en eindig je aan de rechterkant". Je begint aan de rechterkant (door de kaarsen toe te voegen, de dagen te tellen), vanaf daar "licht je vanaf links" (de dagen aftellend) totdat je aan de rechterkant eindigt.


Lees het boek Maccabees 1 & 2

Klik op het boek om Maccabees 1 & 2 te lezen