'Alpha' en 'Omega' staan op het Wapen / Zegel omdat we zowel naar de Heidenen als naar de Joden gestuurd worden.

Copyright 2010 zal strikt worden gehandhaafd. Het Wapen / Zegel kan niet worden gebruikt in video's, gekopieerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah.Geliefde familie in YAHUSHUA,
Het gezalfde Wapen / Zegel dat ik in 1987 in een visioen zag, is NU op onze voorpagina WERKELIJKHEID geworden! Dit geweldige Wapen / Zegel is gemaakt door een lid van deze bediening die gezalfd is om dit Wapen / Zegel te maken zoals YAHUVEH dat wilde... EN DAT HEEFT ZE!

Elisabeth Elijah werd gewekt door YAH en verteld om deze waarschuwing te plaatsen op de Ministry Crest-Seal: Aanbid geen deel van deze afbeelding. Dit is geen gesneden beeld als bedoeld in het tweede gebod. Het is een foto en ontwerp van een kunstenaar. Geen enkele kunstenaar is in staat om de perfectie van een hemelse schoonheid te crieeren. Dit is slechts een symbool. Zie het profetische woord in het boek met de titel: "MIJN Dochter, jouw hand is degene die ik heb gekozen".

Het Crest-Seal van AmightyWind-ministerie werd gegeven aan de profeet Elisabeth Elijah in een visioen. Boven aan de Crest staat Aartsengel Michael die waakt over YAHUVEH's AmightyWind-bediening omdat we deel uitmaken van het spirituele Israël. Openb. 14 en Openbaring 7 Bruiden van YAHUSHUA zijn hier vertegenwoordigd. Ook zijn hier vertegenwoordigd ABBA YAHUVEH'S Bowl (Openbaring 16) en Trompetoordelen (Openbaring 8 en 9) Het zwaard van de GEEST is het Woord van YAHUVEH GOD. (Efeziërs 6:12) De Adelaar vertegenwoordigt YAHUVEH GOD en HIJ draagt de Staf van ZIJN Toorn! YAH zei probeer niet te laten zien hoe verbogen de Staaf is met ZIJN woede is, want ZIJN woede is groot!

De vijand heeft zo wanhopig geprobeerd te voorkomen dat het Wapen / Zegel gemaakt en hier geplaatst zou worden ... maar hij heeft gefaald! Loof, Eer en Glorie aan onze geliefde YAHUSHUA en YAHUVEH voor dit geweldige Wapen / Zegel....voor de verzegeling van deze bediening tegen schade van de vijand en de verzegeling van degenen die deel uitmaken van deze bediening die ALLES op het altaar van het offer hebben geplaatst om YAHUSHUA te volgen. Deze bediening is van YAHUVEH en wij die ertoe geroepen zijn, zijn zo gezegend. LOF, EER en GLORIE O PRACHTIGE YAHUVEH, dank u voor dit prachtige Wapen / Zegel!