Wat is het merkteken van het beest?
Dit zijn de Woorden van YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH. Deze woorden zijn wat ze hebben gezegd over het merkteken van het beest. Deze profetische woorden zijn samengesteld uit de profetieën die zijn gesproken en geschreven door apostel Elisabeth (Elisheva) Elia. Dit zijn slechts uittreksels uit Profetieën die het merkteken van het beest vermelden. Klik alstublieft op het Prophecy-nummer en de titel om Profetie in zijn geheel te lezen. We bidden dat je de stem van YAHUVEH, YAHUSHUA en de RUACH ha KODESH hoort en je zult de zondagskerken van Babylon ontvluchten.

Hier zijn de profetieën die het merkteken van het beest vermelden.

Profetie 21
Ben je klaar voor een Schok?

Augustus 7, 1998

En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die vele tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos IK vertel je dit nu, zodat wanneer je deze dingen ziet gebeuren, je niet bang zult zijn voor het leger van zombies die geslacht zullen worden door de kracht van het KRUIS van YAHUSHUA HA MASHIACH (JEZUS CHRISTUS) Herinner, sla ze met een plank of een stuk hout die het KRUIS reperesenteert! De doden in Christus die op zullen staan en die zullen getuigen tot MIJN EER en GLORIE zullen lopen als in de tijd van ouds, en getuigen van de Hemel en om het MERKTEKEN VAN HET BEEST NIET TE NEMEN! Ze zullen bewijzen dat er leven is na de dood! Mijn Heiligen jullie zullen horen en zien! In verheerlijkte lichamen die niet gedood kunnen worden! Satan zal zeggen dat het niet alleen de Christenen zijn die uit de graven zijn opgestaan, maar zij die geen christenen zijn en hij zal het bewijzen door grote angst te laten komen op allen die Mijn woorden deze dag niet gehoord hebben! Ze zullen kijken naar deze lelijke vlees etende demonen die samen gekomen zijn met de heidense aardse lichamen in de graven, komend uit het bodemloze put, om chaos te veroorzaken zodat het wonder onopgemerkt zal zijn, maar satan’s leger van de doden zijn niet echt de moeders, vaders, zusters, boer, en echtgenoten van de heidenen, maar DEMONEN die zullen bijten en deze demonen zullen overgeplaats worden op de levenden, maar nogmaals ALLEEN DE HEIDENEN kunnen hierdoor beinvloed worden!

HET IS NU MIJN TIJD! Nu , VOOR EEN ANDERE SHOCK, ben je klaar? Ja jullie zullen weggevoerd worden om MIJ inde lucht te ontmoeten! JA JULLIE ZULLEN WEG GEVOERD WORDEN MET JULLIE REDDER IN MIJN ARMEN! Maar EERST, zal IK je herinerren, Heb IK de aarde niet 40 dagen bewandelt na MIJN opstanding? In MIJN VERHEERLIJKTE LICHAAM? Jullie zijn het lichaam van YAHUSHUA HA MASHIACH ( JEZUS CHRISTUS) en jullie zullen het zelfde weer doen! Getuigen over MIJ! En de Heidenen waarschuwen om niet het merkteken van het beest te nemen! Bewijzend dat de Hemel echt is! Dat YAHUSHUA HA MASHIACH ( JEZUS CHRISTUS) echt is! Bewijzend dat de dood niet het einde is maar het begin van Redding of verdoemenis!

Profetie 24 deel 1
Pas op, De Deur van de Ark en het Boek van de Heidenen Gaan Dicht!

November 15, 1998

IK waarschuw jullie dat jullie in die tijd meer dan enige andere tijd in de geschiedenis zullen wandelen bij geloof en niet bij zicht. Niemand die lauw is in geloof zal MIJN toorn overleven. Als jullie het nu moeilijk vinden om geloof te hebben, hoeveel moeilijker zullen jullie het vinden om te geloven dat IK jullie zal redden en toch de meerderheid van geloof zal sterven, en zij zullen vrijwillig hun levens geven als een martelaar, geef voorkeur aan het leven bij geloof alleen. Zij zullen onthoofd worden voor hun geloof en zij zullen de voorkeur geven aan de dood in plaats van lijden. Toch zullen allen die het Merkteken van het Beest weigeren in de verdrukking gered worden.

Profetie 24 deel 2
Pas op voor de Zuurdesem van de Farizeeers!

November 15, 1998

Satan komt om jullie geloof te stelen dat IK degenen zal beschermen die van MIJ zijn en dat IK zal voorzien van een weg der ontsnapping voor MIJN Bruid. Geloof Gewoon dat de rampspoed van de heidenen niet de rampspoed is van MIJN Kinderen. Geloof gewoon dat IK een GOD ben die degenen beloont die ijverig naar MIJ zoeken. MIJN beloningen zijn met MIJ. Net zoals in de Dagen van Noach zullen jullie van boven MIJN toorn de vernietiging aan het bekijken zijn. Het was te laat toen de deur van de Ark dicht ging en het maakte niet uit hoe hard de heidenen op de deur van de Ark sloegen ze konden er niet in komen. Wanneer IK MIJN Bruid mee naar huis neem, zullen alle achtergebleven gedwongen zijn om door de tijd van de Verdrukking te gaan. Afhankelijk van het geloof van degenen die uitroepen naar MIJ om hen te redden zal bepalen of zij sterven of aan het Merkteken van het Beest kunnen ontsnappen. Alleen het horen van MIJN stem en MIJ gehoorzamen zal dit bepalen.

Profetie 25
Amerika, Mijn Hand Is Tegen U Gezet!

December 2, 1998

Tref voorbereidingen aan voor de komende oorlog. Voor u die zeggen dat u hoort te blijven om in MIJN Toorn te lopen. IK kom om MIJN Bruid weg te nemen. Zij is MIJN Maagd en haar wiek is in orde gemaakt, en zij heeft olie in haar lamp, en extra olie. Voor degenen die aandringen om de verschrikking te zien komen, u zult lopen in geloof en niet in aanschouwen. De massa zal worden gedood en velen zullen het Merk van het Beest niet nemen. Zij zullen op de harde manier leren aangezien zij weigeren nu te luisteren. Degenen die niet in geloof lopen zullen sterven. Vrees niet want er zullen die zijn die MIJ niet zullen betwijfelen wanneer er geen voedsel of geen water is. Hebt u het geloof om tot een steen te bidden en voor water te geloven? Hebt u het geloof om te geloven dat de modder brood is?


Profetie 27
YAHUSHUA Zal Op Een Sabbat Terugkeren!
Sta Op Vrouwen Apostelen En Profeten!

Januari 4, 1999

Dit is de dag dat IK opnieuw zal komen! Ja, zei IK, houd de Sabbat vanaf deze dag voor degenen die MIJN Bruid beweren te zijn! Maak u gereed want uw Bruidegom komt en zal arriveren op een Sabbat. U weet niet welke. Maar degenen die niet op de SABBAT op MIJ wachten zullen MIJ MISSSEN. Ja, IK zeg opnieuw, aangezien MIJN komst naar de aarde dichterbij nadert, op deze dag laat MIJ in uw gedachten, woorden, en daden zijn. Geniet van deze dag met MIJ. Kunt u niet uw genoegens van de wereld één dag per week verlaten voor MIJ? Beoefen dit nu. De tijd komt wanneer de boosdoeners notitie zal nemen van wie werkelijk de MIJNE is en wie werkelijk niet de MIJNE is. Zij zullen weten door het MERK van of u MIJN wetten waarneemt en naleeft. Zij zullen u verbieden om zich op de Sabbat te verzamelen of deze dag te erkennen als de Sabbat. Denk aan de Vrijdag zonsondergang tot de Zaterdag zonsondergang. Dit is de SABBAT. Houd het HEILIG en een dag voor u en IK om te knuffelen en elkaar te leren kennen. U bent MIJN Geliefde. Zij die dit doen zullen zegeningen kennen anders dan om het even wat u voordien hebt gekend.


Profetie 34
De muren van Jericho zullen opnieuw vallen!

Mei 7, 1999

Lezer schenk hier aan aandacht aan, als dit nog niet tot uw kerken is gekomen om u te verleiden dan zal het nog komen want satan wil diegenen apart zetten en MERKEN die hem toebehoren en zonder dat zij weten dat zij alreeds begonnen zijn om GEMERKT te worden! Niet het MERKTEKEN dat leidt naar enige bevrijding, maar het is het begin van de misleiding die naar het MERKTEKEN van het BEEST zal leiden! Het Merkteken van het Beest zal net zo gaarne geaccepteerd worden als dit gouden MERKTEKEN nu wordt geaccepteerd. (Gouden tanden vullingen of gouden tanden of goud stof) Wanneer het Merkteken van het Beest komt zullen mensen denken dat het een zegen is wanneer zij in het echt hun eigen zielen hebben verdoemd tot eeuwig vuur en sulfer. Omdat MIJN Elijah van NU MIJN Woorden voort spreekt wordt zij vermeden en gelasterd door anderen die alleen MIJN zegeningen willen horen die verheffen en niet willen horen wat MIJN vervloekingen zijn voor diegenen die weigeren om te luisteren naar de woorden die IK spreek.

Profetie 49
Pas Op! U Bent Als Schapen Die Tot De Slachting Geleid Worden!

October 1, 2001

Sommigen willen MIJ testen en bij hun ongeredde geliefden blijven. Heb geloof voor de nodige wonderen om te proberen te waarschuwen om het Merk van het Beest niet aan te nemen, anderen weten dat zij Verheerlijkte Lichamen gaan krijgen, dit is waarom er zo?n verdeeldheid is ze zijn allebei juist. IK heb het reeds in uw geest geplaatst als u de MIJNE bent, of u een martelaar zult zijn of of u de doden in MESSIAS moet zijn en u eerst zult sterven en opstaan, of of u opgenomen wordt om MIJ in de lucht te ontmoeten terwijl u nog in leven bent.

Profetie 66
Blaas de Bazuin en waarschuw,
YAHUSHUA komt er niet aan voor zijn Kerk maar voor zijn Bruid!

December 8, 2002

De Gasten houden van de Bruidegom maar niet genoeg om de heidense wegen en feestseizoenen te verlaten, inclusief de kerken van Babylon en mensgemaakte geestelijke wetten. De Gasten weten wie Jezus is maar weigerden om meer te leren over wie YAHUSHUA is, de Koning der Joden, jullie Joodse Hogepriester die gehoorzaamde en de Joodse Hoge Heilige Dagen en Feesten hield. De Gasten stonden erop om comfortabel te blijven in een routine deelname in broederschap die hen de droge kruimels van brood voerde in plaats van frisse manna vanuit de Hemel. De Bruid van YAHUSHUA is met meer bezorgd dan slechts zichzelf, maar werken om anderen naar de waarheden te brengen van het Koninkrijk der Hemelen. De Bruid van YAHUSHUA zullen de Gasten voorbereiden voor het Bruiloftsmaal zoals zij dat nu aan het doen zijn in hun sterfelijke lichamen en zullen doorgaan met helpen om de gasten voor te bereiden nadat de Bruid verandert in hun Verheerlijkte Lichamen en zullen de Gasten waarschuwen om niet het Merkteken van het Beest te nemen en om hen te helpen beide in het lichamelijke rijk en het geestelijke rijk.

Profetie 71
Wat verzegeld is geweest is nu geopenbaard!

November 1, 2003

Iedereen die dit nu leest hoor dit, IK, YAHUVEH, gebied jullie om dit te delen met alle mensen die jullie kennen, om hen opnieuw ervan te verzekeren, niet één persoon wiens naam geschreven is in het Lams Boek des Levens zal het beest aanbidden of het Merkteken van het Beest accepteren! (Open 13:15-17) Niet één persoon zal IK, YAHUVEH, aan satan verliezen en zijn koninkrijk. Niet enigen die loyaal waren aan IK, YAHUVEH, en MIJN Zoon YAHUSHUA in die grote strijd vóór de grondlegging van de aarde zullen naar de hel of de poel des vuurs gaan. Net zoals IK YAHUVEH MIJN Zoon YAHUSHUA zond om MIJN geliefde kinderen te redden van de zonde die aangebracht werd door Adam en Eva zal IK, YAHUVEH, weer opnieuw MIJN geliefde Zoon YAHUSHUA zenden om MIJN Loyale Heilige Kinderen te redden. Kijk omhoog kinderen, hoewel de wereld beschimpt en de spot drijft, waarlijk jullie verlossing is nabij. (Lukas 21:28)

Profetie 79
IK, YAHUVEH, Zeg, "Mensen, Jullie Missen Het Punt!"

Augustus 2, 2005

De Bruid van YAHUSHUA zal niet alleen getransformeerd worden in hun verheerlijkte lichamen en gevuld zijn met zulk een zalving alsof YAHUSHUA zelf door hen heen wandelt, en met hen, HIJ zal hen doordringen met zulk een zalving dat niets onmogelijk voor hen zal zijn. En voor 40 dagen zal MIJN Zoon YAHUSHUA's Bruid waarschuwen, "Neem niet het Merkteken van het Beest". Zij zullen gaan naar diegenen die IK de gasten noem en diegenen wiens namen staan geschreven in het Lams Boek des Levens en zij zullen tot hen zeggen; "Wees niet ongehoorzaam, sluit geen compromis, hoewel het misschien jouw aardse leven zal betekenen."

Jullie zien, IK gebruik deze Ringmaagd nu, zelfs zonder haar verheerlijkt lichaam, als een stem die de waarschuwing op voorhand uitroept. Want IK heb haar geroepen om een profeet te zijn aan de naties. Neem niet het Merkteken van het Beest! Zondag aanbidding en het Merkteken van het Beest zijn verbonden. Pas op, je zult je ziel verliezen indien je de Zondag aanbidding wet zult onderhouden gedurende de Grote Verdrukking. IK zal me moeten verontschuldigen aan Sodom en Gomorra hetwelk IK vernietigde met vuur en zwavel indien IK deze aardse gruwelen toesta om nog veel langer door te gaan zoals het is. IK zal me niet verontschuldigen aan Sodom en Gomorra. IK zal alles uitroeien en beëindigen wat IK, YAHUVEH, veracht.

Deze valse predikers maken excuses om te zondigen en jullie hebben geluisterd naar hen. Jullie komen naar deze bediening voor jullie geestelijk voedsel, om de zalving te proeven, om de geestelijke melk te drinken en om het geestelijke vlees te eten. Daarna, hoeveel van jullie sluiten compromis en gaan naar de Zondagskerken. Jullie vallen aan de pastors voeten in loyaliteit en het is daar dat jullie je tienden en giften geven. Jullie kunnen het niet op beide manieren hebben. Je moet bepalen hetwelk de dag is die IK heb bepaald als de Shabbat, zoals IK heb bepaald welke dag de Shabbat is, hetwelk de dag is dat je MIJ zou moeten eren en rusten en korter tot MIJ zou moeten naderen.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

En zo zal de zoon van satan diegenen bevelen die compromis hebben gesloten om hem te aanbidden op de dag die hij bepaalt.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Zoals MIJN Zoon YAHUSHUA sprak en HIJ zei "Neem deel aan deze wijn en dit brood, doe dit ter herinnering aan mij." In de spoedig komende Grote Verdrukking, weet je niet dat de zoon van satan zal zeggen tegen al diegenen die zijn Merkteken accepteren, "Doe dit ter herinnering aan mij." Zij zullen het bloed van de martelaren drinken van de bekers. Het zal gevuld zijn met bloed en zoals vampieren, zullen zij dat bloed drinken. En net zo zeker als een avondmaal schaal doorgegeven wordt, net zo zeker, zullen zij de schaal doorgeven en de zoon van satan zal zeggen, "Doe dit ter herinnering aan mij." Geroosterd vlees van de martelaren zullen zij eten. Zij zullen MIJN avondmaal en YAHUSHUA's Bruid bespotten. Zij zullen waarlijk YAHUSHUA's Bruid verachten want zij weten dat de gebeden van de rechtvaardigen de zoon van satan terughielden totdat het tijd was om YAHUSHUA's Bruid weg te roepen.

De gebeden van de rechtvaardigen vermogen veel. IK, YAHUVEH, waarschuw jullie het is alreeds begonnen. Er zullen seksuele orgieën zijn in de Zondagskerken in de Grote Verdrukking. Het zal op deze manier zijn dat de zoon van satan YAHUSHUA's Bruid bespot. Want YAHUSHUA en ZIJN Bruid zijn één, en allen die YAHUSHUA aanbidden, die MIJN Zoon gehoorzamen zijn één, omdat het een geestelijke verbinding is; lichaam, gedachte, geest en ziel. De zoon van satan zal de spot drijven gedurende de Grote Verdrukking, hij zal seksuele orgieën houden in de Zondagskerken. Het begin van de grote misleiding is de homoseksuele kerken. Opnieuw zeg IK, de zonde is alreeds begonnen.

IK, YAHUVEH, ZEG, "MENSEN, JULLIE MISSEN HET PUNT!"

Dit is de manier waarop IK deze Bediening aan het gebruiken ben, de schapen van de geiten scheidende, het kaf van het koren scheidende. Diegenen wiens namen geschreven werden in het Lams Boek des Leven vóór de grondlegging van deze aarde, deze zijn degenen wiens namen zullen blijven in het Lams Boek des Levens, zij zullen niet de zoon van satan aanbidden en zij zullen het Merkteken van het Beest weigeren. Zelfs indien je dit nu aan het horen of lezen bent en je nu doorgaat met compromis te sluiten, gedurende de Grote Verdrukking zul je de ware Shabbat onderhouden en eren hetwelk Vrijdag Zonsondergang tot Zaterdag Zonsondergang is hoewel het misschien jouw aardse leven zal betekenen en je de marteldood zult sterven.

Profetie 80
Bruid van YAHUSHUA, bid dat IK, YAHUVEH jullie vijanden
naar de Wijnpers van mijn Toorn zend!

Januari 18, 2006


IK, YAHUVEH zond Mijn Zoon YAHUSHUA met MIJN Geest om zielen naar de Hemel te leiden en satan zendt zijn geest om al diegenen te misleiden die zullen luisteren en de geest der rebellie volgen tegen alles dat waarlijk Heilig is, hen leidende naar de Hel, hen lokkende met een MERKTEKEN. Zoals YAHUSHUA diegenen heeft gemerkt die waarlijk toebehoren aan HEM, wiens namen geschreven zijn in het Lams Boek des Levens voor de grondlegging van deze wereld, zo heeft ook satan diegenen gemerkt die hem toebehoren en zal hen lichamelijk opnieuw Merken, bewijzende dat diegenen die hem volgen hun namen hebben geschreven in het boek der verdoemden of het boek der uitgewiste. Niemand die satans merkteken neemt zal ooit het Hemels Koninkrijk ingaan. Israël zal nooit ware vrede kennen totdat zij zegt, “Gezegend is HIJ die komt in de NAAM van YAHUSHUA ha MASHIACH.” IK zendt de Bruid van YAHUSHUA nu om te bemiddelen en bidden voor Israël en voor elkaar en IK, YAHUVEH spreek een bruidsschat voort door deze Dienstmaagd heen van een nieuwe zalving, gegeven aan jullie door YAHUSHUA aan ZIJN BRUID als zij kunnen geloven in vertrouwen.

IK, YAHUVEH heb oorlog verklaard op planeet aarde waar onheiligheid aanwezig is. IK, YAHUVEH geef deze nieuwe autoriteit nu wanneer er gebeden wordt tot MIJ in MIJN Zoon YAHUSHUA's NAAM. Kom vrijmoedig voor MIJ en vraag dat Israëls vijanden geworpen worden in de Wijnpers van MIJN Toorn. De tijd komt aan, oh zo binnenkort, dus IK waarschuw de Bruid van YAHUSHUA en de Gasten van het Bruiloftsmaal van het Lam nu door deze Ring Maiden van YAHUSHUA heen. Satan zal zijn valse vrede zenden, eerst om de ware Vredevorst te bespotten, proberende te verleiden en de wereld te MERKEN met zijn MERKTEKEN. Satan heeft zelfs een dag van de week gezet voor dit MERKTEKEN om gegeven te worden. Diegenen met oren om te horen en luisteren, Pas op voor de mens-gemaakte Sabbath. IK heb MIJN Profeten gezonden om te waarschuwen dat de tijd zou gaan komen dat allen moeten kiezen welke GOD zij zullen dienen. Er komt oh zo binnenkort een zoon des verderfs die er meer zal doden dan jullie ergste dictators. Deze zoon des verderfs zal komen in een vorm dat jullie niet denken. Deze zoon des verderfs zal komen met een haat voor een ieder die een andere Messias erkent. Deze zoon des verderfs heeft een haat voor alles dat waarlijk Heilig is en wie YAHUSHUA als MESSIAS heeft geaccepteerd.


1 Johannes 2:18
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.
1 Johannes 2:22
Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat YAHUSHUA is de Messias? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
1 Johannes 4:3
En alle geest, die niet belijdt, dat YAHUSHUA ha MASHIACH in het vlees gekomen is, die is uit YAHUVEH niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.
2 Johannes 1:7
Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat YAHUSHUA ha MASHIACH in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

MIJN Heiligen zullen IK, YAHUVEH nog YAHUSHUA ha MASHIACH verraden. Alleen diegenen met de geest zoals een Judas zullen het MERKTEKEN ontvangen en de beloningen gegeven door satan hetwelk van korte duur zijn. Israël zal altijd staan. Niemand zal haar ooit van de kaart vegen, want Mijn Zoon YAHUSHUA zal Zijn voeten planten op de Olijfberg en heersen en regeren vanuit Jeruzalem. IK heb een gelofte gemaakt en Israël zal nooit compleet vernietigd worden. Oh, hoe anders is het het voor diegenen die samenzweren tegen Israël als een Judas, of die hebben gezegd, “Zij zullen Israël van de kaart vegen.” IK, YAHUVEH ben die enige die het recht heeft om Israël te straffen, zoals een dwars kind. Diegenen met de geest van een Judas en Haman (Esther 3:1-6) moderne dag Hamas zal wat dan ook voor pijniging oogsten dat gedaan is tegen Israël. (Esther 8-7)

Profetie 83
IK, YAHUVEH zegt, "Bereid uzelf voor, het Eind is nabij!"

Maart 15, 2006

In de Grote Verdrukking zal de zoon van satan zijn eigen dag apart zetten om aanbeden te worden en dat zal zondag wezen. Wanneer zondag aanbidding verplicht is en jullie over de gehele wereld bevolen worden om naar jullie dichtsbijzijnde zondags kerk te gaan, wees op je hoede, GA NIET.

Het is een val van de zoon van satan. Want iedereen die toch een zondags kerk bezoekt tijdens de Grote Verdrukking, zullen gehypnotiseerd door de deur komen, worden vastgehouden met de geesten van illusie, gedachten manipulatie, afgoderij en rebellie te midden van vele andere krachtige demonische geesten. Waarschuw ze nu. Zij zullen het Merk van het Beest hebben genomen en de kerk van vervuiling ingaan en hebben gekozen om het beest te aanbidden en zijn lichamelijke en spirituele merk te accepteren. Waarschuw ze nu mensen, voordat het te laat is.

Dat wil niet zeggen dat alle zondags kerken nu kwaad zijn, maar jullie zijn zo dichtbij nu, het eind is nabij, jullie moeten de mensen waarschuwen waar de pastoren het falen om dit te doen. Jullie moeten de waarheid leren van de Hebreeuwse Gewijde NAMEN van IK, YAHUVEH en MIJN Zoon YAHUSHUA de enigste Messias, het enigste Bloed die vergoten is voor menselijkheid als vergeving van zonden. IK accepteer geen enkel ander bloed offer, en geen andere bemiddelaar kan voor jou bemiddelen. Dat omvat geen zogenaamde dode heiligen. Zelfs niet YAHUSHUA’S eigen moeder, Miryam (Maria), want zelfs zij had YAHUSHUA nodig als haar Messias.

Dit is de enige reden dat YAHUSHUA’S Bruid een zondags kerk zal bijwonen, om de schapen en lammeren de waarheid te leren waar de pastoren geweigerd hebben, zelfs als het een persoon per keer is. Hier is het goede nieuws: net als MIJN geliefde Kinderen, wiens namen geschreven staan in het Lam’s Boek der Leven en zijn voorbestemd, zo ook is satan’s boek van de verdoemden.

YAHUSHUA ZAL NIET EEN ZIEL VERLIEZEN WIENS NAMEN WAREN GESCHREVEN IN HET LAMS BOEK DER LEVENDEN VOOR DE GRONDLEGGING VAN DEZE WERELD. Je kan niet per ongeluk het Merk van het Beest kiezen en accepteren; je zal weten om dat niet te doen en liever sterven voordat je dat zou doen.

Profetie 85
SCHREEUW HET VAN DE DAKEN! SCHREEUW HET TOT DE WERELD!
INTERNATIONALE BRUID VAN YAHUSHUA, KOMT VOORT!

Mei 5, 2006

Amerikanen en Canadezen ren, vlucht nu jullie nog kunnen, indien jullie weten dat jullie weten dat IK het jullie verteld heb, gehoorzaam. Onthoud, IK vertelde jullie dat de landen die derde wereld genoemd worden, hoewel armer, het veiligst zullen zijn van de corrupte, rijke regeringen die degene in zullen luiden die de antichrist genoemd wordt, en toch IK, YAHUVEH noem hem de zoon van satan, de zoon des verderfs, die het Merkteken van het Beest brengt. Vertrouw niet enige regering om jullie te beschermen in de komende dagen der duisternis, want IK ben Amightywind aan het zenden om als een standaard gebruikt te worden tegen het kwaad in deze wereld en het kwaad dat naar deze wereld toekomt. Leer de geschriften uit jullie hoofd die jullie zullen aanmoedigen nu jullie het nog vrijuit kunnen lezen. De tijd komt eraan dat het woord verborgen zal moeten worden op een andere manier.

Profetie 87
Israel, Oh Israel, Luister Oh Israel,Jeruzalem
en de rest van de Wereld,
wat IK, YAHUVEH te zeggen heb!

Augustus 27, 2006

Luister Oh, Israël, Jeruzalem en de rest van de Wereld, IK zend jullie het Levende Water opnieuw en opnieuw door MIJN gezalfde vaatwerken heen en toch hebben jullie het Levende Water teruggegooid in hun gezichten. Jullie hebben MIJN Profeten vervolgd, geslagen, verbannen, gevangen genomen en gedood. Om deze reden zal IK MIJN Twee Getuigen zenden naar Jeruzalem en zij zullen profeteren tegen de kwaadaardigheden die jullie Oh, Israël hebben gedaan, aan het doen zijn en zullen doen. MIJN Twee getuigen zullen de lucht verzegelen en er zal geen regen vallen omdat jullie het Levende Water van YAHUSHUA weigeren en verwerpen. MIJN Twee Getuigen zullen alle vervloekingen van Deut. 28 loslaten op diegenen die niet gehoorzamen en diegenen die de godheid van MIJN Geliefde Zoon YAHUSHUA ontkennen. MIJN Toorn zal op iedereen vallen die YAHUSHUA's NAAM vervloekt. MIJN ongemengde toorn zal iedereen verteren die het Merkteken van het Beest draagt en het Beest aanbidt. (Open 13:16-18)

Luister Oh, Israël, Jeruzalem en de rest van de Wereld, omdat jullie weigeren te luisteren naar MIJN Heilige gezalfde Profeten wiens enige verlangen is om MIJ, YAHUVEH te gehoorzamen en te dienen, zal IK MIJN Twee Getuigen zenden die de zalving zullen hebben zoals een Mozes en Elia van Oudsher. Zij zullen gezonden worden om degene te pijnigen die de anti-messias genoemd wordt die de zoon van satan is, de valse profeet en al zijn dienaren die het Merkteken van het Beest dragen, net zoals Mozes gebruikt werd om de kwaadaardige Farao te pijnigen, zo zal IK ook MIJN Twee getuigen gebruiken.

Profetie 89
Geheimen van de RUACH ha KODESH

Januari 27, 2007

Oh maar in de Grote Verdrukking, zij die nu gered zijn en Heilig vóór MIJ geleefd hebben, MIJN geest is binnenin hen, net zoals je in de naam van Jezus werd gered zou je HEM nog in die Naam aanroepen. En begrijp ME niet verkeerd, er is macht, Hemelse bevoegdheid om die Naam te ondersteunen wegens de genade van jouw ABBA YAHUVEH. Maar in de Grote Verdrukking zullen velen sterven alhoewel zij nu gered zijn, zovelen zullen zich afvragen waarom hun gebeden niet beantwoord worden. Het is niet omdat WIJ niet van hen houden. En IK spreek niet van degenen die naar de zondagskerken zullen gaan en de MERK zullen nemen, IK spreek van degenen die in de naam van Jezus zullen uitroepen, die weten dat HIJ Degene die gekruisigd en opgestaan was van de doden en op de 3de dag opstond.

Profetie 90
WAT IS DE NAAM VAN DE RUACH ha KODESH?

Februari 27, 2007

De zoon van satan, anti-christ genoemd, zal afkondigen dat hij JEZUS CHRISTUS is. Hij zal eisen dat allen hem aanbidt en hem eert en in kerken op Zondag te verzamelen en zijn MERK te nemen bewijzende hun loyaliteit. De anti-christ die werkelijk de gecreëerde zoon van satan is zal nogmaals komen met de geest van Judas en Hitler; die de bijbel noemt de zoon van verderf, of de zoon van de Hel. De zoon van satan, zal tekenen, wonderen en valse mirakelen doen in de kracht van satan en voor de glorie van satan.

IK heb deze Bediening gebruikt om te waarschuwen, wanneer u de verplichte Zondagsaanbidding wet ingevoerd ziet, ga de Zondagskerken NIET binnen of u zult uw ziel verliezen. IK heb gewaarschuwd om nu te leren wat de Ware Rustdag van de Sabbat is (Vrijdag zonsondergang tot Zaterdag zonsondergang). Dit is een harde boodschap geweest voor Elisabeth om te brengen omdat de Christelijke Kerken het niet willen horen. Nochtans, aan die van u die getrouw zijn geweest en deze waarheden vooruit gesproken hebben, u weet dat u het mandaat bent gegeven van Eze. 3:17-21.

Profetie 92
Ben in vreugde stemming, want IK, YAHUSHUA ha MASHIACH,
ben de enige goede Herder. Ik sla de Wolven weg!

October 27, 2007

In de Grote Verdrukking zal de naam van JEZUS opnieuw gebruikt worden door de vervalsing en het zal zijn door degene die de antichrist genoemd wordt, die waarlijk de eniggeboren zoon van satan is. Op deze tijd in de geschiedenis, zijn er sommige Zondagskerken die nog steeds gebruikt worden voor MIJN Glorie, maar in de Grote Verdrukking zullen ALLE Zondagskerken gebruikt worden voor satans glorie en het Merkteken van het Beest zal zijn in de Zondagskerken in die tijd. Jullie zijn gewaarschuwd.

Begrijpen jullie niet het belang van het weten van deze waarschuwing nu. En het leren van MIJN Hebreeuwse NAAM nu, komende in de gewoonte van het gebruiken van MIJN Hebreeuwse NAAM nu, die MIJN aardse Hebreeuwse Moeder MIJ gaf toen IK werd geboren? IK zend altijd MIJN ware profeten om te waarschuwen vóór het oordeel. Leer anderen nu deze waarheden, zodat zij niet zullen gaan naar de Zondagskerken in de Grote Verdrukking. Want als jullie de Zondagskerken binnengaan gedurende de Grote Verdrukking ZULLEN jullie het Merkteken van het Beest ONTVANGEN, die laatste handeling van rebellie zal mensen hun zielen kosten.

Profetie 113
Zo Zegt YAHUSHUA ha MASHIACH,
“Zul Je MIJ Toestaan Om Te Scheiden Wat MIJN Hand Niet Samenvoegde?”

Ontvangen Juli 30, 2009
Vrijgegeven September 21, 2009 op Rosh Hashanah

Wanneer de tijd komt en het merkteken van het beest verplicht is, zul je zien wat er gebeurt met de ongelijk verbonden huishoudens die weigerden om MIJ toe te staan om hen vrij te zetten van ongelijk verbonden slavernij en relaties (Matt 24:9-10, 25)!

Profetie 117
IK, YAHUVEH, Zeg, “Oordeel Is Gezet”

Ontvangen Juni 6, 2008
Vrijgegeven Februari 3, 2010

Velen van de vijanden die jou nu en in de toekomst aanvallen zullen hun ziel verkopen zoals Judas deed met de 30 zilverlingen en het merkteken van het beest ontvangen voor allen om te zien (Matt 26:14-16, Openb. 14:9-11). Waarschuw hen nu dit is een onvergeeflijke zonde. Verworpen zielen die alles dat Heilig is bespotten en haten zullen Jeremiah 6:27-30 dragen en MIJN toorn zal hen volledig bedekken. Er zijn geen ongelukken wat betreft wie deze Bediening vindt, sommigen zullen de Bruid van YAHUSHUA ha MASHIACH zijn, sommigen zullen de Gasten bij het Bruiloftsmaal van het Lam zijn, sommigen zullen vijanden van jouw ziel zijn, want zij zijn MIJN vijanden want allen zullen beproefd worden!