Ik wil iets verklaren en het duidelijk maken. Ik werd gedoopt in de naam van JEZUS CHRISTUS en dreef demonen uit in de naam van JEZUS CHRISTUS en ik en massa anderen werden genezen in de naam van JEZUS CHRISTUS, zielen werden gered in de naam van JEZUS CHRISTUS.

Profetes Veronica, de vrouw van Broeder River, gebruikte ook de naam JEZUS CHRISTUS. Wij als Lichaam van Christus leerden deze naam door de King James Bible, maar als wij de Hebreeuwse Bijbel of het Aramese Nieuwe Testament hadden bestudeerd, zou het de naam YAHUSHUA of YESHUA geweest zijn.

 

Meer Heilige Macht Zalving Is In De Naam van YAHUSHUA! De Vrouw van Broeder River Heeft Droom Om Dit Te Bevestigen.

Veronica, alias "Prinses"

Hallo geliefde van YAHUVEH en YAHUSHUA (Jezus Christus),

Onlangs plaatsten wij een mooie gezalfde verklaring van Broeder River. Dank u voor het ons laten weten hoeveel deze getuigenis u zegende. Nu plaats ik de getuigenis van zijn vrouw over hoe zij de ware naam van Jezus Christus, YAHUSHUA, te weten kwam en haar droom deelt die zij had.

Veel van onze Broeders en Zusters kennen de waarheid van de Macht in de heilige namen van YAHUVEH en van YAHUSHUA en toch weigeren zij koppig om hen in gebed te gebruiken of de ware Hebreeuwse en Aramese naam te erkennen. De Bijbel zegt de Macht is in de naam van GOD dit omvat geen etiket zoals Elohim of Adonai of HaShem wat "de naam" betekent. Zelfs zegt Psalm 91:14: "Ik zal hem beschutten omdat hij MIJN NAAM kent" dit betekent niet het woord GOD want veel mensen aanbidden andere goden.

Mary was een Joodse en zij gaf haar Hebreeuwse Baby niet een Griekse naam. YAHUSHUA betekent "YAH REDT." YAH (ook genoemd Jehovah) is onze Schepper en Vader van YAHUSHUA ook genoemd Jezus Christus in het Grieks. Om meer te leren, alstublieft ga naar WHY WE USE THE SACRED NAMES

De naam kan niet JEZUS gespeld zijn want de letter J bestaat niet in het Hebreeuwse Alfabet en de letter J is slechts in de laatste 500 jaar gebruikt.

De Naam van de Heiland

Het volgende laat één van zeven redenen zien om de Hebreeuwse naam YAHUSHUA te gebruiken in plaats van de Engelse naam Jesus [of in Nederlands Jezus].

De Herdenking van de Naam

God verkoos YAHUVEH of zijn verkorte vorm Yah om Zijn herdenkingsnaam te zijn aan alle generaties – Ex. 3:15. Alleen de naam YAHUSHUA herdenkt die naam.

De Naam Boven Alle Namen

De naam van de Zoon is de naam boven alle namen – Ef. 1:20-21; Fil. 2:9. Maar welke naam is specifiek boven alle andere namen?

"... Staat op, prijst YAHUVEH, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid; ja, men prijze uw heerlijke naam, die verheven is boven alle lof en prijs. Gij toch zijt alleen YAHUVEH, … (Nehemiah 9:5-6)

Aangezien de naam boven alle namen YAHUVEH wordt genoemd, kan slechts YAHUSHUA de naam van de Heiland zijn.

Alstublieft, lees de Profetie getiteld "OH Yisrael, OH Yisrael de Macht is in de Heilige Namen".

Profetie 50

Het uittreksel van profetie 50 is hieronder:

De NAAM, de NAAM, de NAAM; de macht is alleen in de NAAM! Roep MIJ aan in de naam van YAHUVEH, want in de naam van YAHUVEH zal het kwaad niet blijven. Roep MIJ aan in de naam van YAHUSHUA, de bloedbedekking van dit land en de wereld. Want Hij is echt YAHUSHUA HaMasiach, Messias niet alleen van Yisrael, maar van de hele wereld! Want het bloed vloeide in de grond, in de eigen grond van Yisrael, en het vloeide over de wereld tot elke vrouw en man, jongen en meisje!

Mijn kinderen kennen de macht van die Naam. In de naam van YAHUSHUA zullen Mijn kinderen worden gered!

Dit bevestigt wat Profetes Veronica hieronder schrijft.

* * * * * * *

Hallo zuster Elisabeth, groeten in de machtige naam van YAHUSHUA… Ongeveer een jaar geleden waren mijn echtgenoot River en ik in Myrtle Beach South Carolina een straatbediening aan het doen en terwijl wij aan het lopen zijn en traktaten aan het uitdelen waren zagen wij iemand staan en aan de mensen iets uitdelen terwijl zij door liepen. Wij waren nieuwsgierig en verrukt dat anderen hun bediening ook daar deden. Wij hielden op en spraken met hem en hij vertelde ons dat hij een Joodse Christen was die van YAHUSHUA hield. Ik nam het pamflet en dankte hem en las het... Het vertelde hoe de naam van Jezus YAHUSHUA was. Ik kon het niet uit mijn gedachten krijgen. Ik begon erover te bidden en vroeg YAHUVEH is dit wat hij voor me wil. Om de wijze te veranderen waarop ik heb gebeden. Ik begon geleidelijk aan Jezus met YAHUSHUA in mijn gebeden te mengen... Dan had ik de droom...

Ik rende van satan weg die in een lichaam van een man was. Hij probeerde om me neer te schieten met een revolver. Tenslotte hield ik op met het rennen en richtte mijn vinger op hem en zei "Stop, in de naam van Jezus". Hij lachtte me uit en bleef naar me toe komen. Toen richtte ik mijn vinger op hem en zei "Stop in de naam van YAHUSHUA", hij viel onmiddellijk neer en ik kon ontsnappen. Toen ik wakker werd van de droom kon ik niet begrijpen wat het betekende, dus bad ik en YAHUVEH gaf me de interpretatie. Hij vertelde me dat ik nu verantwoordelijk ben voor de kennis van de echte naam van Zijn Zoon, en dat ik het vanaf nu moet gaan gebruiken omdat het diepe geestelijke macht bevat. Lof is aan YAHUSHUA voor het toevoegen van mij aan de groeiende familie van Zijn gekozen mensen...

Shalom... Veronica die ook door mijn echtgenoot River "Prinses" genoemd wordt.

[Zie meer getuigenissen op de Getuigenissen Index op de Site.]

Wij worden verantwoordelijk gehouden voor wat wij weten. Toen ik leerde dat YAHUSHUA de Hebreeuwse Heilige naam is, werd ik verantwoordelijk gehouden om het te gebruiken. Mijn naam is Elisabeth Sherrie maar vele jaren gebruikte ik mijn middennaam Sherrie, zelfs in de Bediening. Alleen de laatste jaren had YAHUVEH me het mandaat gegeven om mijn geboorte voornaam Elisabeth te gebruiken omdat de zalving sterker zou zijn in die naam als ik Hem gehoorzaamde en niet meer de vertrouwde naam gebruikte die ik vele jaren had gebruikt. Dit betekent niet dat ik niet dezelfde persoon ben.

JEZUS CHRISTUS en YAHUSHUA zijn dezelfde Persoon, dezelfde Heiland, dezelfde GOD, dezelfde Zoon van YAHUVEH. Het is enkel dat in deze Tijden van de Eindtijd wij meer zalvingsKracht nodig hebben en er is zelfs nog meer zalvingsKracht in het bidden met Zijn Heilige Hebreeuwse naam. Ik ben niet van anderen op de hoogte maar ik wil meer zalving, niet minder.

Sommigen roepen YAHUVEH in de naam van JEHOVAH. Wanneer u bidt, weet onze Hemelse Vader, net zoals onze Heiland, wie u aanspreekt. Alstublieft, begrijp me niet verkeerd. Het nam tijd om me aan te passen aan de naam van YAHUSHUA. Ook, ik ben 27 jaar gered en ik werd aan mijn Heiland geïntroduceerd bij de naam JEZUS CHRISTUS. Of u Zijn naam als JEZUS of YAHUSHUA aanroept, het belangrijkste is dat u Hem in de enige naam van de Voorbidder aanroept vóór onze Hemelse Vader, YAHUVEH.

Wij gaan van glorie tot Glorie en van openbaring tot openbaring door de HEILIGE zalving van de GEEST. Sommige mensen willen geen nieuwe openbaringen van de HEILIGE GEEST leren, ook in Hebreeuws Ruach Ha Kodesh genoemd. Zij zijn comfortabeler in het drinken van melk. Maar mij wordt gezegd om ook degenen te onderwijzen die het Vlees van het Woord verlangen te eten.

Het spijt me als ik iemand beledig. Misschien was het in de vroege uren van de ochtend en legde ik het niet goed uit, waarom ik de heilige naam van YAHUSHUA meer dan de Griekse naam van JEZUS CHRISTUS gebruik.

In afsluiting, elke persoon moet doen wat zij comfortabel vinden. Ik ben het mandaat gegeven om JEZUS in zijn Hebreeuwse en Aramese naam, YAHUSHUA, te noemen. U doet wat u geleid voelt om te doen. Het is dezelfde Zoon van YAHUVEH en de enige naam die u in de Hemel zal brengen of u JEZUS of YAHUSHUA zegt.

Waarom zou niet iedereen de Heilige Naam van "YAHUSHUA" in plaats van "Jezus Christus" willen gebruiken zodra zij deze waarheid leren?

Apostel Elisabeth Elijah